Solární elektrárna svépomocí

23. 12. 2021

Solární elektrárna svépomocí

Solární elektrárna svépomocí

Jak na stavbu fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu?

Možná i vás při pohledu na stále rostoucí účty za elektřinu již napadlo, jestli by nebylo lepší vyrábět si elektřinu sám. Jednou z takových možností je domácí fotovoltaika. Podobné řešení skvěle poslouží i tam, kde není možné vybudovat přípojku k elektrické síti. Jak na stavbu fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu?

Cesta k energetické soběstačnosti

Fotovoltaická elektrárna pro vlastní potřebu je vhodnou variantou, pokud chcete dlouhodobě ušetřit na výdajích za elektřinu. Kromě finanční otázky motivuje stále více lidí i ekologický aspekt. Při pořízení domácí fotovoltaiky musíte počítat s vyšší vstupní investicí. Ta se vám začne s provozem okamžitě vracet – návratnost investice se standardně pohybuje mezi 8–10 lety. Finanční návratnost ovlivňují zejména aktuální ceny elektřiny, ale také lokalita nebo sklon fotovoltaických panelů. Na co se tedy zaměřit před stavbou fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu?

Klíčové je umístění panelů a jejich sklon

Hlavní vliv na správné fungování fotovoltaiky má umístění panelů. Ty se standardně dávají na střechu domu, případně vedlejší budovy – například garáže nebo dílny. Pokud nelze panely umístit na střechu, můžete je nechat nainstalovat rovněž na fasádu budovy. Nicméně panely umístěné svisle nevyrábí tolik energie – oproti těm správně nakloněným to může být až o čtvrtinu méně. Tento problém se však při instalaci na fasádu dá vyřešit pomocí speciální konstrukce.

Maximální účinnost zajistí nasměrování fotovoltaických panelů na jižní stranu. Když majitelé domu nemají tuto možnost, dochází většinou k umístění směrem na západ nebo na východ. Důležité je, aby panely nebyly ničím zastíněny – slunečním paprskům mohou bránit okolní budovy či stromy. Střechu není nutné před instalací fotovoltaické elektrárny nijak speciálně upravovat. Solární panely se většinou nasazují přímo na střešní krytinu. Tato varianta je považována za jednu z nejjednodušších. Zároveň je bezpečná a cenově výhodná. Jako ideální sklon panelů je uváděno 15 stupňů.

Solární elektrárna svépomocí? Jen u malých instalací

Chtěli byste vybudovat solární elektrárnu svépomocí? Raději si to dobře rozmyslete, ne vždy je to možné. Rozhodující je, jak výkonnou fotovoltaiku se chystáte vybudovat. Sami jste oprávněni nainstalovat systémy fungující jen ve dvanáctivoltovém napětí. V praxi se bude jednat o malé instalace s 1–2 panely. Systémy s vyšším napětím musí být součástí projektové dokumentace. Autorizovaná osoba, která je za projekt zodpovědná, musí mimo jiné vypracovat statický posudek – v podstatě vypočítat, zda střecha plánovanou fotovoltaickou elektrárnu unese. Nezbytná je také revize a souhlas od distribuční sítě.

Projekt a posudek je oprávněna udělat autorizovaná osoba. V případě, že si fotovoltaický systém umístíte na střechu sami bez projektu a posudku, porušujete zákon o hospodaření s energií. Vystavujete se tak kromě jiného pokutě ve výši až několika milionů korun. Na odborníka byste se měli obrátit také tehdy, když jste se rozhodli koupit z druhé ruky kompletní, již dříve používaný fotovoltaický systém.

Baterie zvyšují nároky na protipožární prevenci a bezpečnost

Stále častěji se součástí fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu stává bateriové úložiště. Takový systém je o něco složitější a nákladnější, nicméně díky akumulaci do speciálních baterií umožňuje energii uschovat a využít ji později dle potřeby. To oceníte mimo jiné při pozdních příchodech z práce. V českých podmínkách dává baterie a akumulace energie rozhodně smysl – slunce u nás nesvítí dostatečně ve všech měsících a denních hodinách. Ideální svit pro výrobu elektřiny je na našem území standardně od dubna do září, zhruba od 9 do 17 hodin.

Instalace baterií zvyšuje nároky systému na protipožární prevenci a bezpečnost. Tato pravidla nejsou zatím jednoznačně určena právními předpisy, ale bylo by rozhodně krátkozraké opomíjet je. Neváhejte se proto ujistit, že firma, jež vám fotovoltaickou elektrárnu zajišťuje, doporučení o protipožární prevenci a bezpečnosti při instalaci zohledňuje. Představu o možných požárních rizikách a preventivních opatřeních získáte například v online příručce Solární asociace.

Mýty o domácích fotovoltaických elektrárnách

Fotovoltaické elektrárny prošly za posledních deset let značným vývojem, některé jejich dřívější bolesti tak byly postupně eliminovány a dnes je již lze označit za plně vyvinutou a prověřenou technologii. Jejich pořízením snížíte jak svůj účet za elektřinu, tak i svou uhlíkovou stopu, a navíc posílíte svoji soběstačnost.

Fotovoltaické elektrárny jsou ekologicky šetrnou technologií, která svým majitelům dokáže ušetřit nemalé prostředky. Přesto o nich koluje celá řada fám a zavádějících informací, jež se týkají zejména jejich bezpečnosti, výkonnosti a návratnosti. Přečtěte si o deseti největších mýtech s fotovoltaikou spojených.

Investice do fotovoltaické elektrárny se mi nikdy nevrátí.

Faktem je, že fotovoltaické elektrárny mohou působit draze, a to ačkoliv jejich ceny v posledních letech poměrně výrazně klesly. Stačí si ale spočítat, jak se investice vrací, a najednou začne cena dávat smysl.

Například poměrně běžná elektrárna s výkonem okolo 5 kWp vás přijde na přibližně 230 000 Kč. Za rok dokáže v tuzemských podmínkách vyrobit přibližně 5 000 kWh elektřiny, což při průměrné ceně 4,75 Kč za kWh znamená úsporu zhruba 23 750 Kč. Výsledná návratnost se tedy pohybuje okolo 10 let.

Samozřejmě je potřeba zvažovat proměnné, jako jsou orientace panelů, procento spotřebované energie a výkyvy počasí, obecně ale platí, že se investice do FVE někdy vrátí již za osm let a zřídkakdy za více než 15. Životnost současných panelů přitom bývá garantována na 20–25 let a v praxi je odhadována až na 30–40 let. Pokud tedy uvážíme fakt, že elektřina dlouhodobě zdražuje, je takřka jisté, že se vám vstupní investice za životnost elektrárny vrátí rovnou dvakrát.

Když si FVE zapojím sám, ušetřím za instalaci, a navíc dostanu dotaci.

Je sice pravda, že při montáži svépomocí můžete za samotnou instalaci ušetřit, v kontextu ceny samotné technologie však nebude úspora výrazná. Neodborná montáž s sebou navíc nese celou řadu rizik, jako je nesprávné fungování systému nebo poškození panelů či konstrukce stavby. Hlavní ale je, že pokud chcete fotovoltaiku financovat dotací, jednou z podmínek pro její získání je instalace certifikovanou společností. Vzhledem k tomu, že výše dotace může u vybraných systémů činit až 170 000 Kč, vás úspora za montáž může nakonec přijít pěkně draho.

Pokud si koupím FVE s akumulací do baterií, budu energeticky soběstačný.

Systémy akumulátorů slouží především k vyrovnání denních výkyvů – přes den totiž elektrárna vyrobí nejvíce elektřiny, spotřeba ale bývá v domácnostech nejvyšší až večer a ráno. Právě tehdy se proto využívá elektřina, která je během dne uložena do baterií. V obdobích, kdy je slunečního svitu méně (například v zimě), je analogicky i méně elektřiny uloženo do baterií – právě tehdy je soběstačnost narušena, jelikož je potřeba doplňovat elektřinu i ze sítě.

Pomocí FVE si v létě vyrobím elektřinu do zásoby a v zimě ji budu spotřebovávat.

Jak už bylo nastíněno, bateriové systémy neslouží k dlouhodobému ukládání elektřiny, ale právě k vyrovnání denní spotřeby. Uloženou energii proto často spotřebujete ještě ten samý den, maximálně pak v horizontu několika dalších dní. Místo vlastního bateriového systému také můžete u vybraných dodavatelů využít tzv. virtuální baterii, kdy přebytečně vyrobenou energii odesíláte do sítě a stejné množství v případě potřeby zase odeberete za cenu distribučních poplatků.

Unikátním a mnohem zajímavějším produktem je Elektřina pro soláry od ČEZu – ten vám podle množství elektřiny, co odešlete do sítě, poskytne slevu na odebranou silovou elektřinu. V praxi díky tomu budete mít minimálně část zimy silovou elektřinu za výrazně výhodnější sazbu. Oproti virtuální baterii některých dodavatelů navíc ČEZ nevyžaduje, abyste měli fotovoltaickou elektrárnu instalovanou právě jím.

Symetrické řízení je lepší volbou než asymetrické.

V České republice jsou domácnosti do sítě zapojeny převážně pomocí třífázového vedení. To vyžaduje i třífázové řešení, které se rozlišuje na synchronní a asynchronní. První varianta rozděluje vyrobenou elektřinu rovnoměrně do všech tří fází – jedno zařízení v domácnosti přitom může být zapojeno právě do jedné fáze, a pokud je třetina vyrobené energie pro jeho provoz nedostačující, musí zbytek energie odebrat ze sítě.

ČEZ dodává asynchronní řešení fotovoltaických elektráren, která oproti tomu umožní vyrobenou energii do jednotlivých fází rozdělovat podle potřeby. Tím zajišťují maximálně efektivní využití a zároveň zabraňují, aby například celá jedna nebo dvě třetiny energie odcházely za nízkou výkupní cenu do sítě.

Na výrobu panelů se spotřebuje víc energie, než poté samy vyrobí.

Tento mýtus nemůže být od pravdy dále. Současné fotovoltaické panely totiž vyprodukují množství energie potřebné k jejich výrobě zhruba během prvních 4–5 let provozu. Garantovaná životnost u nich přitom bývá až 25 let a v praxi je odhadována na 30 a více let.

Panely není možné zlikvidovat ekologicky.

U prvních generací fotovoltaických panelů bylo využíváno větší množství těžkých kovů, jejichž recyklace byla problematická. Dnešních řešení se to ale ani v nejmenším netýká – moderní panely se skládají převážně z hliníku a skla, díky čemuž je lze recyklovat z více než 95 %.

V zimě budu muset pravidelně lézt na střechu a odklízet z panelů sníh.

Fotovoltaické panely se v naprosté většině případů instalují se sklonem, což v kombinaci s velmi hladkým povrchem znamená, že sníh minimálně z části panelů obvykle samovolně sklouzne. Zásah uživatele tak bývá potřeba maximálně při metrových sněhových nadílkách v horských oblastech. Častěji je však panely potřeba čistit, pokud se nachází v bezprostřední blízkosti pily, frekventované silnice nebo jiného prašného provozu – ulpívající nečistoty pak mohou výkon snižovat i v letních měsících, což vzhledem k vyšší výrobě v tomto období může přinést výraznější ztráty. Vydatný déšť ale obvykle dokáže panely uvést do čistého stavu. Pokud tedy nebydlíte vysoko v horách a váš soused nepodniká ve dřevozpracujícím průmyslu, můžete být v klidu a školení práce ve výškách kvůli fotovoltaice podstupovat nemusíte.

Hasiči kvůli elektrickému napětí odmítají v případě požáru panely hasit.

Problematika hašení objektů s fotovoltaickými panely byla v minulosti zveličována a rozhodně není pravda, že by v takových případech měli hasiči přikázáno nezasahovat. Skutečnost je taková, že se objevily případy, kdy neodpojené panely zásah komplikovaly kvůli napětí ve vodičích. Současné moderní FVE nicméně disponují jisticími a ochrannými prvky, které v případě požáru automaticky zastaví výrobu a odpojí systém od elektrické sítě.

K FVE si koupím elektromobil a budu jezdit s nulovými náklady.

I tato teorie naráží na fakt, že největší výroba u fotovoltaických elektráren bývá, když jsou členové domácnosti – a s nimi zpravidla i elektromobil – mimo domov. Množství vyrobené energie navíc bývá nižší než kapacita akumulátoru. Určitě je ale možné pomocí FVE provoz zlevnit a využívat k dobíjení elektromobilu tu část energie, která by jinak v daný moment nebyla spotřebována.

 

Dodavatel Energie:Gazela Energy, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ENGAS, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:EASY POWER s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Manta Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Karlovarská plynárenská s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:K-Gas s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:EFG Green energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Energie2, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:GEEN Sale a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

EnergieZaMene.cz – Energetická podpora Spočítejte si, kolik vám stát přispěje na energie. Ministerstvo spustilo kalkulačku energií. ...více

31.8.2022

Kolik ušetříte s fotovoltaikou? Návratnost fotovoltaiky: kdy vám ušetří statisíce a kdy se naopak nevyplatí? ...více

19.9.2022

Využít můžete také kalkulačku, která za vás bezplatně porovná jednotlivé nabídky dodavatelů elektřiny ...více

14.12.2021