Pražská energetika, a. s.

Dodavatel elekřiny:
Dodavatel plynu:

Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Na Hroudě 1492/4

100 05 Praha 10

IČ: 60193913

DIČ: CZ60193913

Obchodní rejstřík, MF ČR - ARES, MPO ČR - RŽP

E-mail: prepre.cz

www: www.pre.cz

Zákaznická linka: 800 550 055

.

Skupina PRE je skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Pražská energetika a všechny její dceřiné společnosti jsou nástupci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, které vznikly již v roce 1897.

Skupina PRE je se svými více než 800 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. Podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi hlavní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby.

Informace, kdy může zákazník vypovědět svou smlouvu na dobu určitou společnost uvádí vždy v konkrétní smlouvě, nikoliv ve veřejných obchodních podmínkách a u popisu jednotlivých produktů.

V případě předčasného vypovězení smlouvy u elektřiny je zákazník povinen zaplatit dodavateli pokutu ve výši 4 500 Kč + 200 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy. U plynu výše pokuty vychází z jednotlivého pásma předpokládané roční spotřeby + 200 Kč za každý kalendářní měsíc (i za nedokončený) od předčasného ukončení smlouvy do řádně sjednané doby trvání smlouvy. Ceník pokut je dohledatelný na webových stránkách společnosti.

Zákazníci Pražské energetické mají možnost navštívit dvě pobočky v Praze. Provozní doba je pouze v pracovní dny standardně od 9:00 do 18:00 a v pátek od 9:00 do 12:00. V případě, že byste osobní setkání v uvedených hodinách nestíhali, nebo zkrátka jen preferujete řešit věci online, můžete využít kontaktní formulář, zákaznický portál "Moje PRE".

PRE si je vědomo své odpovědnosti k životnímu prostředí, úsporám energií, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hlásí se k principům trvale udržitelného rozvoje. Dlouhodobě usiluje o snižování negativního vlivu podnikání na životní prostředí, na čerpané zdroje energií a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. PRE se snaží motivovat své zaměstnance k úsporám energií, snižování spotřeby pohonných hmot, omezuje využití elektrické energie a tepla ve svých objektech. Důležitá je podpora využití obnovitelných zdrojů energie, podpora a propagace elektromobility a podpora projektů Smart City. Od roku 2010 společnost nabízí možnost zapůjčení široké nabídky elektrokol různých značek určených do města i do přírody, měřících zařízení a půjčovnu elektromobilů. Svým zákazníkům poskytuje 50% slevu.

Pro zákazníky, kteří chtějí být šetrní k životnímu prostředí nabízí PRE zelenou elektřinu, která je výhradně z obnovitelných zdrojů. Elektřina z obnovitelných zdrojů pochází z fotovoltaik, vodních elektráren a bioplynové stanice (biomasa a bioplynu).

Společnost PRE se také podílí na vzdělávání veřejnosti. Nabízí program pro mateřské školy o používání elektřiny, základní a střední školy si mohou vybírat z pestré nabídky exkurzí. Vydávají časopis SuPREman pro teenagery a KoPREtina pro mladší děti. Středním odborným školám pomáhají s praxí a podílejí se na vydávání vysokoškolských učebnic. Na absolventy škol čeká adaptační program nástupní praxe, který je provede novým zaměstnáním. Ve cvičném a výukovém pracovišti Polygon organizují vzdělávací programy pro školy, ale také školení pro zaměstnance Skupiny PRE a zaměstnance firem z oblasti energetiky.

.
20. 9. 2022

Dotace na tepelné čerpadlo 2022

Dotace na tepelné čerpadlo 2022. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde?

Dotace na tepelné čerpadlo 2022 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci až 140 000 Kč. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění od konce března 2022. Příspěvek na tepelné čerpadlo z programu Nová Zelená úsporám se zvyšuje o 50 000 korun na 180 000 Kč. Poslední informací, kdy píšeme tento článek bylo, že tepelné čerpadlo musí nainstalovat jenom odborník s platnou certifikací.

Co je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které pomocí přidaného malého množství energie přeměňuje nevyužitelné, tzv. entropické teplo na využitelné, formou zvýšení teploty o několik až několik desítek stupňů. Vytvořené teplo se následně využívá pro vytápění domácnostní a pro ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo funguje na principu chladničky, která odebírá teplo potravinám a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněné. Životnost montovaných tepelných čerpadel je průměrně 15 – 20 let. Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo se mohou zdát vysoké. Z dlouhodobého hlediska se ale jedná o velice ekonomický způsob vytápění s rychlou návratností, která se se stoupajícími cenami energií zkracuje.

V novostavbách je tepelné čerpadlo již léta lídrem trhu. Výrobci nyní nabízejí technická řešení i pro stávající/ starší budovy. Takzvaná vysokoteplotní tepelná čerpadla zvyšují teplotu vody na svém výstupu na úroveň, která je dostatečná pro celoroční zajištění tepla ve stávajících budovách s otopnými soustavami s klasickými radiátory nebo i konvektory. Protože pracují s výstupní teplotou až 70 °C.

Dotace na tepelné čerpadlo v roce 2022 vyřídíte i zpětně.

  • Rozhodněte se pro tepelné čerpadlo co možná nejdřív, abyste neplatili některé věci dvakrát (například projekt topení)
  • Důvěřujte tepelnému čerpadlu – nemusíte se jistit plynovou přípojkou, nebo kamny na dřevo pro případ „že by to nefungovalo“
  • Nepropojujte krb, nebo kamna s topným systémem. Ideální propojení teplovodní vložky a tepelného čerpadla je předražené a málokdo v něm bude topit tak moc, aby se to vyplatilo. Krb s vložkou nefunguje ani jako záložní řešení, protože když nejde elektřina, teplovodní vložkou se topit nedá!

Vyberte si podlahové vytápění pro celý dům. Zásadním způsobem uberete na spotřebě elektřiny tepelného čerpadla a je to velmi komfortní. Více než  55 % majitelů tepelných čerpadel má v domě pouze podlahové topení a jsou s tím velmi spokojeni.

Hlavní důvody pořízení tepelného čerpadla

Mezi hlavní důvody proč domácnosti a organizace pořizují tepelná čerpadla, patří:

  • Významná úspora energie
  • Komfortní řešení vytápění a ohřevu vody
  • Šetrnost k životnímu prostředí

Kdo dostane dotaci na tepelné čerpadlo?

Kdo může o dotaci na tepelné čerpadlo požádat? Dotaci na tepelné čerpadlo může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která se nachází v České republice. O dotaci mohou žádat jak FO tak PO. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Konkrétně o kotlíkovou dotaci můžete požádat ve chvíli, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, který představuje zátěž pro životní prostředí.

Při nákupu nového tepelného čerpadla tak v rámci nových výzev u kotlíkových dotací můžete získat příspěvek v maximální výši 130 000 Kč. A pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám, můžete dosáhnout na bonus až 50 000 Kč.

Kdy mám nárok na dotaci na tepelné čerpadlo?

Žádat o kotlíkovou dotaci můžete od doby, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, tj. pokud váš kotel bude 1. a 2. emisní třídy.

Relativně velká úspora energie – V roce 2022 obzvlášť

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vyšší roční náklady na energie. Tepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního počasí nebo ze země), které je vlastně zadarmo. Tepelná čerpadla spotřebovávají jen část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky tomu bývají složenky za energii menší než poloviční. Plus, při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvou tarifní sazbu a získat až 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie.

Co je k instalaci tepelného čerpadla potřeba?

Je několik možností. Tepelné čerpadlo vzduch – voda se řadí mezi nejpopulárnější, protože je v prvé řadě nejjednodušší na instalaci. To bere energii z okolního vzduchu a dá se umístit k venkovní fasádě domu. Další možností je typ země voda, které dokáže snížit účty za energie ještě více. Tam může jít o hloubkové vrty, které jsou nejlepší možnou variantou z pohledu následných úspor, ale vyžadují delší stavební řízení a jsou nákladné na pořízení.

Alternativou jsou plošné kolektory, které nákladově vyjdou obdobně jako sestava vzduch voda. Jedinou podmínkou je dostatečně velká zahrada a ochota nechat si ji trochu rozkopat. Investice do tepelného čerpadla se pohybuje ve stovkách tisíc korun.

Základní sestavu, která kombinuje fotovoltaiku a tepelné čerpadlo, je možné pořídit za necelých 400 tisíc korun, bez dotace.

Dotace na tepelné čerpadlo pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce

Kdo vlastně spadá pod nízkopříjmové domácnosti?

NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI: Průměrný čistý příjem na 1 člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc.

Dotaci můžete čerpat na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Téměř všechny informace v článku jsou stejné jako v roce 2021. Změna je jen v tom, že musíte být v důchodovém věku anebo spadáte do kategorie „nízkopříjmové domácnosti.“

Abychom však odpověděli na otázku, tak maximální výše dotace může činit až 180 000 Kč, což je částka, která vám pokryje téměř všechny náklady na vaše nové tepelné čerpadlo. (uvádí se až 95 procent nákladů).

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti začnou kraje přijímat koncem jara. V rámci poptávkového šetření, které kraje realizují, vyjádřilo zájem o výměnu neekologického kotle již 11,5 tisíce potenciálních žadatelů a další se připojují.

Domácnosti seniorů nebo lidí pobírajících invalidní důchod třetího stupně mají na dotaci nárok automaticky.

Pro pořízení čerpadla a vyřízení dotace můžete využít firmy, které vám vše potřebné vyřídí. 

Dotace na tepelné čerpadlo 2022 pro Vaši novostavbu z programu Zelená úsporám

Pro všechny ostatní kategorie obyvatel můžete čerpat dotaci na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám. O dotaci může žádat vlastník rodinného, případně bytového domu, ale i chaty – pokud zde máte trvalé bydliště. U tepelných čerpadel si o dotaci můžete zažádat zpětně až do 24 měsíců. (max. až do roku 2025)

Částka je stejná jako u programu výše a to v max. výši 125 000 Kč, nicméně záleží na typu tepelného čerpadla.

  • Tepelné čerpadlo s ohřevem teplé užitkové vody: 100 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé užitkové vody: 80 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizace): 60 000 Kč (pouze jako hlavní zdroj topení nahrazující lokální topeniště).

Ke zmiňované částce je možné připočíst až 25 000 Kč na odborný posudek a odborný technický dozor (platí pro rekonstrukce, novostavby, dešťovku, přípravu teplé vody solárním ohřevem, fotovoltaiku a větrání.

Koupi tepelného čerpadla doporučujeme řešit s odborníky. Je potřeba, aby výkon kotle a tepelného čerpadla odpovídal fyzikálně-technickým vlastnostem celé nemovitosti.

Dotace na tepelné čerpadlo 2022: Podmínky

Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník domu nebo bytové jednotky nacházející se v České republice. O státní příspěvek může žádat FO, tak i PO. Žadatel dotace musí také dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci. Pojďme si to zrekapitulovat.

• žadatelem mohou být majitelé domů FO i PO
• půjde o nahrazení starého neekologického kotle za tepelné čerpadlo
• není potřeba dodržovat předepsané výrobky, pouze stanovené technické parametry – toto se liší od dotací na kotle, kde jsou výrobky předepsané.
• žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, který se nachází v České republice.
• před podáním žádosti je potřeba nechat si zpracovat posudek, složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, jehož součástí je také krycí list technických parametrů

 

Odhadce nemovitostí – nejlepší odhadci nemovitostí jsou z řad realitních makléřů. Pět let praxe je první podmínkou, pak musí předložit tři vzorová ocenění a analýzu lokálního trhu, na kterém působí. Analýzu a ocenění dostane někdy z řad odborných posuzovatelů, vypracuje posudek, žadatel je pozván ke zkoušce. ...více

1.9.2022

Jak ušetřit příští rok za elektřinu? Odborníci radí fixaci cen i investici do fotovoltaiky ...více

5.12.2021

10 neuvěřitelně snadných tipů, jak ušetřit za elektřinu ...více

28.12.2021

Podobné hypotéky

Dodavatel Energie:Manta Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:AZ Energies s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:TGC Energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:CONTE spol. s r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Františkovy Energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Český Energetický Dodavatel a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ČEZ Prodej, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:TRAXELL s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:MDI Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:K-Gas s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x