Příspěvek na energie

30. 12. 2021

Příspěvek na energie

Příspěvek na energie

Koho drtí účty za energie, dostane pomoc. Příspěvek půjde čerpat i zpětně

Se zvýšenými výdaji na energie může pomoci příspěvek na bydlení

Mnohé české domácnosti, v nemalé míře pak seniorské, se kvůli extrémnímu zdražování energií dostávají do finančních problémů. Zvýšené zálohy za dodávku elektřiny a plynu výrazně nabourávají jejich domácí rozpočet. S úhradou jim ale může pomoci tzv. příspěvek na bydlení. Žádat o něj může každý, jehož náklady na bydlení představují více než 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů. Rostoucí ceny energií dopadnou nejvýrazněji na domácnosti samoživitelek a především pak seniorů, kteří tvoří největší skupinu lidí, jichž se zdražení energií dotkne. Už nyní seniorské domácnosti představují dvě pětiny domácností zatížených nadměrnými náklady na bydlení.

Data iniciativy Za bydlení ukazují, že v bytové nouzi se nachází 5,5 tisíce seniorských domácností a 20 tisíc domácností je bezprostředně ohroženo ztrátou bydlení. Dalších zhruba 130 tisíc seniorských domácností pak vynakládá na bydlení více než dvě pětiny svých příjmů.

„Pokud se ceny energií zvednou o třetinu, jak v našich modelech předpokládáme, povede to zřejmě k dalšímu stěhování seniorů na ubytovny,“ upozornil analytik Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení.

Náklady na bydlení vs. příjem domácnosti

Vyrovnat zvýšené náklady na energie může pomoci příspěvek na bydlení. Můžete o něj požádat, pokud náklady na bydlení, jejichž součástí jsou i platby za dodávku energií, převyšují 30 procent, v Praze pak 35 procent, rozhodného (čistého) příjmu všech členů rodiny, kteří společně žijí v jedné domácnosti a zároveň těchto 30 procent (resp. 35 procent v Praze) rozhodného příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Nehraje přitom roli, zda bydlíte v nájemním, družstevním či vlastním bytě.

Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob, tedy všech členů dané domácnosti. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Pokud jste nezaměstnaní a dostáváte podporu v nezaměstnanosti či jste byli ve sledovaném období v pracovní neschopnosti a pobírali nemocenskou, uveďte i tyto příjmy.

Co jsou náklady na bydlení

Do nákladů na bydlení se v případě nájemních bytů zahrnuje nájemné a v případě bytů družstevních a v osobním vlastnictví pak srovnatelné náklady, které za kalendářní měsíc činí:

  • 2128 korun pro jednu osobu,
  • 2912 korun pro dvě osoby,
  • 3808 korun pro tři osoby,
  • 4592 korun pro čtyři a více osob.

Dále je třeba započítat náklady za dodávku energií, tepla, vody, provoz výtahu, společnou elektřinu, odvoz komunálního odpadu, úklid společných prostor, případně náklady za pevná paliva, která se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

  • 789 korun pro jednu osobu,
  • 1079 korun pro dvě osoby,
  • 1411 korun pro tři osoby,
  • 1744 korun pro čtyři a více osob.

Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Co jsou normativní náklady na bydlení

„Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících,” uvádí na svém webu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (v Kč/měsíc)
Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha  více než 100 tisíc od 50 tisíc do 99 999 od 10 tisíc do 49 999 do 9999
1 8775 6965 6637 5653 5476
2 12 205 9729 9279 7934 7689
3 16 337 13 099 12 511 10 752 10 432
4 a více 20 077 16 172 15 463 13 341 12 955
Zdroj: MPSV
 
Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (v Kč/měsíc)
Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
Praha  více než 100 tisíc od 50 tisíc do 99 999 od 10 tisíc do 49 999 do 9999
1 4932 4932 4932 4932 4932
2 7045 7045 7045 7045 7045
3 9605 9605 9605 9605 9605
4 a více 11 944 11 944 11 944 11 944 11 944
Zdroj: MPSV
 

Jak se určí výše příspěvku na bydlení

Výše příspěvku na bydlení za kalendářní měsíc představuje rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, v Praze pak koeficientem 0,35.

Pokud jsou vaše skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží vám příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Žádost se podává jednou ročně v příslušné pobočce úřadu práce na předtištěném formuláři, který je dostupný na webu MPSV. Následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Příspěvek na bydlení se zvýší, vláda chce kompenzovat drahé energie

Vláda ve středu zveřejnila soubor opatření, která mají lidem pomoct s vysokými cenami energií. Zvýší se například příspěvek na bydlení, v souvislosti s tím se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít bude možné také mimořádnou okamžitou pomoc.

Zajištěné úvěry pro podnikatele

Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli ukončení činnosti a kteří tak byli nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od DPI a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje „Vynucená změna dodavatele energie“. Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou chce poskytovat záruky až do 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Podnikatelům to má pomoci překlenout období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytích zvýšených provozních nákladů. Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že se ceny energií zvýšily po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 procent. Pokud podnikatelé odebírají energie od DPI, mohou požádat o podporu poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem.

 

Dodavatel Energie:Energie pro Tebe a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Energie2, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Česká energetická budoucnost s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Moravská plynárenská s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Františkovy Energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:General Energy a. s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:MND Energie a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:AH-ENERGY, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:Skautská energie
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Lumius, spol. s r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Dotace na tepelné čerpadlo 2022. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde? Dotace na tepelné čerpadlo 2022 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci až 140 000 Kč. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění od konce března 2022. ...více

20.9.2022

Kalkulačka energie 2022 Víte, že většina domácností přeplácí za energie? O kolik můžete PlatitMéně Vy? ...více

14.9.2022

Cena elektřiny na burze? Rok 2022 bude dvakrát dražší ...více

7.12.2021