Přechod od dodavatele poslední instance

7. 12. 2021

Přechod od dodavatele poslední instance

Přechod od dodavatele poslední instance DPI

Od dodavatele poslední instance lze přejít online. Jak?

Nebývalé zdražení cen za energie a krach alternativních dodavatelů plynu a elektřiny jako Bohemia Energy či Kolibřík jsou poslední týdny témata, která hýbou českou společností nejvíce. A zatímco se k celé situaci snaží čelem postavit i vláda, která již představila konkrétní kroky pomoci českým domácnostem, s reálným problémem se nyní potýkají hlavně ti, kteří byli klienti zkrachovalých poskytovatelů. Ti se prakticky ze dne na den dozvěděli zprávu o ukončení dodávek elektřiny a plynu, a přestože se žádná domácnost bez energií neocitla, skoro milion obyvatel se najednou musel potýkat s několikanásobným zdražením cen energií. Klienti těchto dodavatelů totiž přešli do režimu DPI (dodavatel poslední instance), což pro ně znamená, že jim začal poskytovat energie dominantní dodavatel v dané lokalitě za ceny, které jsou odvozeny od současné tržní ceny elektřiny a plynu. Do této ceny se navíc promítají administrativní a další uznatelné náklady a ceníky v režimu DPI jsou logicky dražší než u běžného dodavatele. Domácnostem, které jsou doposud v tomto režimu, je tak vřele doporučováno co nejdříve najít vhodného dodavatele a sjednat si k němu přechod v rámci klasického ceníku, kde jsou rozložené zálohy a stabilní ceny.

Dodavatelé však hromadně hlásí přetížené zákaznické linky a nával zájemců o přechod je natolik velký, že je jednoduše nestíhají odbavovat. Logicky proto mezi občany narůstá panika, kterou ještě více umocňují děsivé zprávy hlásící, že situace bude horší.

Český dodavatel LAMA Energy z holdingu LAMA ENERGY GROUP proto pro nové zákazníky připravil online formulář, díky kterému je možné přechod od dodavatele poslední instance uskutečnit online, bez zbytečné administrace a bez strachu, že se nedovoláte na zákaznickou linku. LAMA Energy, ač jeden z alternativních dodavatelů, patří mezi stabilní české dodavatele energií s dlouholetou tradicí. Těží si navíc vlastní ropu a plyn na jižní Moravě, a díky tomu je do jisté míry nezávislý na výkyvech trhu.

A jak online přejít k LAMA Energy? Před vyplněním výše zmíněného formuláře si je třeba připravit poslední vyúčtování s informacemi jako EIC, EAN či způsob připojení. Tyto údaje budete vyplňovat ve formuláři a je dobré je mít po ruce. Následně si online vyberete tarif, který chcete využívat, vyplníte své osobní údaje a dodáte informace ohledně měřičů a dodávek energií. Obratem vám na e-mail přijde návrh smlouvy včetně odkazu na aplikaci umožňující vytvořit elektronický podpis. Podpis je třeba vytvořit za pomoci dotykové obrazovky, ideálně na vašem chytrém telefonu. Poté už jen vytvořený podpis vložíte do návrhu smlouvy a potvrdíte. Podrobný popis včetně vysvětlující grafiky naleznete na stránkách LAMA Energy.

Po podepsání a potvrzení smlouvy jste novým zákazníkem společnosti a o zbytek se již postará váš nový dodavatel. Žádné starosti, žádná zbytečná byrokracie. Jen férové podmínky a ceny i v této turbulentní době.

PROČ JE DOBRÉ STÁT SE CO NEJRYCHLEJI SMLUVNÍM ZÁKAZNÍKEM?

Přechodem z režimu dodavatele poslední instance na standardní smlouvu získáte několik výhod. V režimu dodavatele poslední instance jsou zálohy výrazně vyšší, jelikož jsou nastaveny jen pro následujících 6 měsíců (období DPI) a jedná se o topnou sezónu. Přechodem na standardní smluvní vztah budete mít nastaveny nové zálohy s ohledem na sjednaný produkt a budou tak stabilní po celou dobu do termínu vašeho řádného vyúčtování. Můžete si samozřejmě vybrat jakéhokoliv dodavatele. U nás nabízíme možnost zafixovat si výhodnější ceny, a to až na 3 roky dopředu. Čím dříve se pro přechod rozhodnete, tím dříve začínáte tyto výhody čerpat. Pro smluvní nabídku prosím pokračujte na odkazu níže. Pokud chcete rychle přejít z režimu dodavatele poslední instance a z obchodníků jste si vybrali společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete uzavřít standardní smlouvu online.

Jak často může dodavatel poslední instance měnit ceny a jak od něj přejít k novému dodavateli?

Dodavatel poslední instance zajišťuje, aby žádná domácnost nebo jiné menší odběrné místo nezůstaly bez dodávek energie v případě, že jejich stávající dodavatel jim není schopen dále poskytovat elektřinu či plyn. Jak ale přesně režim u dodavatele poslední instance (DPI) funguje? Pravidla, která platí pro dodavatele v rámci běžných dodávek, zde totiž neplatí.

Začátek režimu u DPI

Smluvní vztah s původním dodavatelem vám končí zahájením dodávek od DPI, resp. podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se dá smluvní vztah považovat za ukončený ve chvíli, kdy vám původní dodavatel vystaví konečné vyúčtování (nezapomeňte si ukončit zálohové platby k původnímu dodavateli).

To by mělo přijít zhruba do jednoho měsíce od ukončení dodávek. V případě většího dodavatele, jako je Bohemia Energy, to ale může trvat déle vzhledem k tomu, kolik odběrných míst skupina obsluhovala.

Původní dodavatel Komodita Zahájení dodávek DPI
A-PLUS Energie obchodní, a. s. plyn 22. 10. 2021, 06:00
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00
COMFORT ENERGY s.r.o. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00
EAGLE ENERGY a.s. elektřina, plyn plyn 10. 10. 2021, 06:00
elektřina 20. 10. 2021, 06:00
Energie ČS, a.s.  elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00
Europe Easy Energy a.s. elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00
Kolibřík Energie a. s. elektřina, plyn 19. 10. 2021, 06:00 
X Energie, s.r.o.  elektřina, plyn 17. 10. 2021, 06:00
 

Pokud jste v době ukončení dodávek vaším stávajícím dodavatelem byli zrovna v procesu přechodu k jinému dodavateli, dostanete se nejdříve k dodavateli poslední instance a pak automaticky k vašemu novému dodavateli (pokud byl proces dokončen). V případě, že by byla novým dodavatelem náhodou společnost, pod kterou přejdete do režimu DPI, bude se vás dodávka v režimu DPI týkat buď jen po dobu nezbytně nutnou pro zahájení dodávky, nebo rovnou přejdete pod danou společnost v rámci klasického smluvního vztahu.

Za jaké ceny budete odebírat od DPI?

Zcela logicky všechny zajímá, za kolik budou energie odebírat. Aktuální ceníky dodavatelů poslední instance najdete na těchto odkazech:

Elektřina

  • ČEZ Prodej,
  • E.ON,
  • Pražská energetika (PRE).

Plyn

  • E.ON,
  • innogy,
  • Pražská plynárenská.

Ceny si stanovuje sám dodavatel poslední instance. Energetický regulační úřad pro tyto účely stanovuje, co může být promítnuto do ceny, a následně kontroluje oprávněnost vzorce jejího stanovení.

DPI cenu odvozuje od současné tržní ceny elektřiny a plynu, která je nyní velice vysoká. Kromě toho do ní ale promítá také administrativní a další uznatelné náklady, které mu vznikají s přebíráním zákazníků od padlých dodavatelů a poté s jejich přepisem, pokud odchází jinam. Ceníky v režimu DPI jsou tedy dražší než ceníky běžného dodavatele a to i v případě, že jde o jednu a tu samou společnost.

Mezi oprávněné náklady, které mohou DPI zahrnout do svých cen, se započítává především cena samotné elektřiny nebo plynu, náklady na dorovnání diagramu spotřeby, náklady na odchylku nebo administrativní náklady spojené s obsluhou zákazníka. Stejně jako v případě běžných dodávek energií cena zahrnuje také regulovanou složku pokrývající zejména náklady na provoz energetických sítí, vysvětlil Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Zároveň vyvrátil spekulace, že ceny účtované v režimu DPI jsou předražené o třetinu i víc: ERÚ výpočty dodavatelů předběžně zkontroloval a marže pokrývající obchodní riziko dodavatelů se pohybují v jednotkách procent. To, že jsou nyní ceny DPI celkově vysoké, není dáno vysokými maržemi, ale vysokými cenami elektřiny a plynu na burzách, kde pro své zákazníky energie nakupují všichni dodavatelé, včetně DPI, dodal Kebort s tím, že úřad ceny DPI znovu přepočítá, až bude jasné, za jaké částky DPI energie na burze skutečně nakupoval. Nyní jde jen o předběžné dohady, protože k samotným nákupům dochází průběžně.

Jak se stanoví vaše měsíční záloha?

Zálohové platby v režimu DPI budou stanovené podle vaší minulé nebo podle vaší předpokládané spotřeby dle distribuční sazby (a s ohledem na nadcházející roční období) a podle předpokládané ceny dodávky v následujícím období. Částka bude rozpočítaná na šest měsíců.

Záloha bude pravděpodobně citelně vyšší, než jsou zákazníci zvyklí. Zvlášť pokud platili fixovanou cenu, která nereflektovala vývoj na trhu. Jde o zálohy na topnou sezonu, kdy bývá nejvyšší spotřeba. Zálohy tak budou výrazně vyšší, než kdyby byly na celý rok, kdy to vyrovnává léto, během kterého je spotřeba nižší, vysvětlil pro Měšec.cz Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ.

Jak často se ceny mohou měnit?

Pro DPI neplatí pravidlo, že by vám musel oznamovat změnu ceníku nejpozději měsíc dopředu. Neexistuje také žádné pravidlo, které by ho omezovalo v tom, jak často může ceník měnit.

Ceník můžeme změnit v tomto režimu kdykoli v návaznosti na vývoj na trhu. Vychází to z momentu, kdy některá ze složek ceny DPI přestane odpovídat realitě, vysvětlil pro server Měšec.cz Miroslav Vránek z Pražské plynárenské s tím, že většinou půjde o změnu nákupní ceny.

V tom, jak často budou ceníky měnit, nejsou dodavatelé poslední instance jednotní. Ceník DPI se bude měnit měsíčně, řekl nám také Petr Holubec z Pražské energetiky. I společnost ČEZ Prodej na svém webu uvádí, že je bude zveřejňovat měsíčně.

Společnost innogy bude měnit cenu častěji: Ceníky plynu pro zákazníky, kteří se ocitli v režimu DPI, budeme upravovat každý týden. Je to fér přístup. Vzhledem k tomu, že aktuálně nakupujeme nové objemy pro 240 tisíc DPI zákazníků, tak jim do cen promítneme poklesy i nárůsty aktuálních cen na trzích, za které pro ně plyn zajišťujeme, řekl nám Pavel Grochál.

Společnost E.ON, která je pro vybrané oblasti DPI pro elektřinu i plyn, bude zveřejňovat ceníky zpětně. Cena za dodávky energií během režimu DPI je u nás navázána na vývoj cen na velkoobchodním trhu s elektřinou a plynem, a bude proto kopírovat křivku velkoobchodní ceny. Klientům proto nedokážeme dopředu říct, kolik přesně za elektřinu či plyn zaplatí, uvedl pro Měšec.cz mluvčí Roman Šperňák s tím, že bude E.ON na webu týden po konci každého měsíce zveřejňovat cenu za dodávky v daném měsíci. Společnost na webu zveřejnila také vzorec, jak cenu pro zákazníky stanovuje. Běžný smrtelník z něho příliš moudrý nebude, ale na webu dodavatele by se měly objevit i modelové příklady pro lepší představu.

Konec režimu u DPI

Jak už bylo mnohokrát řečeno, DPI dodává energii po šest měsíců a do té doby je nutné si najít jiného běžného dodavatele. Pokud byste se rozhodli tuto lhůtu opravdu naplnit, ohlídejte si její konec. Poté už totiž půjde o neoprávněný odběr. V takovém případě riskujete přerušení dodávek energií, vymáhání vzniklé škody a případně i odmontování elektroměru či plynoměru.

Do kdy ukončit odběr od DPI u elektřiny

Původní dodavatel elektřiny Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14. 4. 2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 14. 4. 2022
EAGLE ENERGY s.r.o. 20. 4. 2022
Energie ČS, a.s. 14. 4. 2022
Europe Easy Energy a.s. 14. 4. 2022
Kolibřík energie, a. s. 19. 4. 2022
X Energie, s.r.o. 14. 4. 2022
 

Zdroj: ERÚ

Do kdy ukončit odběr od DPI u plynu

Původní dodavatel plynu Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele
A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22. 4. 2022
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17. 4. 2022
COMFORT ENERGY s.r.o. 17. 4. 2022
EAGLE ENERGY a.s. 10. 4. 2022
Energie ČS, a.s. 17. 4. 2022
Europe Easy Energy a.s. 17. 4. 2022
Kolibřík energie, a. s. 19. 4. 2022
X Energie, s.r.o. 17. 4. 2022
 

Zdroj: ERÚ

Ukončení smlouvy s DPI

Sluší se připomenout, že i když máte na odchod z režimu DPI půl roku, vyplatí se vám odejít spíš dříve než později, kvůli vyšším cenám. My radíme zákazníkům v DPI, aby si hledali nového dodavatele co nejdříve, protože ceníky v DPI nejsou z povahy věci příznivé. Jen radíme si pečlivě vybírat, už registrujeme aktivitu řady podvodných firem, některé vznikají i nově, které nabízejí různé „podpultové“ ceny apod. Nejsmutnější by bylo, kdyby zákazníci končících dodavatelů naletěli tzv. energošmejdům. Žádné zázračně levné ceny nyní na trhu nejsou, ceny elektřiny jsou nyní vysoko, varuje Gazdíl ze společnosti ČEZ.

Smlouvy s DPI nejsou uzavírány na žádné konkrétní časové období, které byste museli dodržet. Neexistuje zde ani institut výpovědní lhůty, tak jako u klasických smluv na dobu neurčitou. Takže až budete mít vybráno, můžete začít hned jednat s novým dodavatelem.

Režim DPI je dohoda mezi dodavatelem a zákazníkem, která je vypověditelná kdykoliv. V praxi to funguje tak, že zákazník, který si najde nového dodavatele, s ním podepíše smlouvu a nový dodavatel pak požádá o převedení operátora trhu (OTE), vysvětlil Šperňák a dodal, že proces přechodu k novému dodavateli pak trvá deset pracovních dnů. S přepisem vám pomůže nový dodavatel tak, jak je zvykem při klasické změně smlouvy.

Kdy dostanete vyúčtování?

Konečné vyúčtování od DPI už se od klasického vyúčtování při změně dodavatele neliší. Až si zákazníci v režimu DPI vyberou svého stálého dodavatele a podepíšou s ním smlouvu, nový dodavatel zažádá příslušného distributora o distribuční smlouvu a OTE o změnu dodavatele. Distributor dodá data o spotřebě a zákazník obdrží následně vyúčtování za režim DPI, popsal Šperňák, mluvčí společnosti E.ON.

Kam přejít?

Kam přejít, vám samozřejmě neporadíme, věšteckou kouli nemáme. Situace je nestabilní a nikdo s jistotou neví, kam se vyvine. Dodavatelé na situaci reagují různě. Někteří se snaží tlačit produkty s cenou navázanou na burzu, což může být riskantní, protože na sebe přebíráte veškeré riziko za cenové šoky na burze. Jiní místo chrlení nových ceníků omezují nabídku na fixace. Tedy smlouvy na dobu určitou s garantovanou cenou, která už ale zohledňuje současnou „drahotu“.

Na tomto místě je vhodné upozornit na jistou ostražitost před smluvní fixací na určitého dodavatele. Například společnost PRE totiž v současnosti nabízí smlouvu na dva roky, ale s tím, že cena není fixovaná, ale navázaná na burzu. Takže se společnosti upisujete na dva roky, ale zároveň nesete veškeré riziko tržních výkyvů (PRE by záhy měla nabídnout i produkt na dobu určitou, ale s fixovanou cenou).

Z dodavatelů, kteří poskytují režim DPI, nabízí v rámci klasického smluvního vztahu (tedy nikoli jako DPI!) smlouvu na dobu neurčitou (bez fixace) jen Pražská plynárenská. Ostatní dodavatelé v současnosti nabízí jen fixované produkty. Ty jsou sice levnější než ceníky v režimu DPI, ale je to sázka na to, že energie zůstanou ještě dlouho drahé. Dá se z toho trochu usuzovat i na trend celého trhu. Pokud byste hledali nabídku, která nefixuje cenu a je na dobu neurčitou (a nabízí tedy relativně velkou svobodu v tom smlouvu vypovědět), bude vám hledání asi chvíli trvat.

 

Dodavatel Energie:MND Energie a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Gazela Energy, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:SPP CZ, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:K-Gas s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:Green Lights s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:V-Elektra, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:EZAMONT Group, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:Česká energetická budoucnost s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:free power s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč. ...více

19.9.2022

Odhadce nemovitostí – nejlepší odhadci nemovitostí jsou z řad realitních makléřů. Pět let praxe je první podmínkou, pak musí předložit tři vzorová ocenění a analýzu lokálního trhu, na kterém působí. Analýzu a ocenění dostane někdy z řad odborných posuzovatelů, vypracuje posudek, žadatel je pozván ke zkoušce. ...více

1.9.2022

Cena elektřiny poroste až o 50 procent, plynu ještě víc, řekl Havlíček ...více

13.12.2021