Smlouva na energie online

5. 12. 2021

Smlouva na energie online

Smlouva na energie online

Nová smlouva na energie? Online, bez papíru, za pár minut a třeba i z telefonu

Díky online zasmluvnění u E.ONu podepíší klienti, kteří chtějí přejít z režimu dodavatele poslední instance (DPI), novou smlouvu na dodávky energií pohodlně, rychle, bez čekání ve frontách u poradenských center nebo na zákaznické lince.

Společnost E.ON se jako dodavatel poslední instance ze dne na den postarala o téměř 200 tisíc zákazníků nespolehlivých dodavatelů elektrické energie. Zákazníci mají v režimu DPI zajištěnu dodávku energií maximálně na šest měsíců. Během této doby si musí najít svého standardního dodavatele. Po měsíci podepsala nové smlouvy u standardních dodavatelů téměř polovina zákazníků, pro které je E.ON dodavatelem poslední instance. Na konci listopadu už to bylo víc než 75 %. Takhle rychle se povedlo zasmluvnění desítek tisíc nových klientů i díky možnosti sjednat si smlouvu online přímo na webu společnosti www.eon.cz/dpi.

Klientům od začátku doporučujeme, aby v režimu DPI nezůstávali příliš dlouho a přešli na standardní produkt, kde budou mít stabilní ceny na zafixované období a také zálohy rozložené do celého jednoho roku, a tudíž i nižší než v režimu DPI, kde jsou zálohy vypočítávány maximálně na šest měsíců, které navíc vycházejí na topnou sezonu, kdy mají lidé větší nároky na spotřebu energií, od čehož se odvíjejí i zálohy,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. „I proto jsme pro klienty v režimu DPI vytvořili speciální webovou stránku, kde najdou všechny potřebné informace, aby se v současné situaci byli schopní zorientovat a také rovnou podepsat online smlouvu,“ dodává.

Této možnosti využil i pan Václav z Českých Budějovic. Jedenaosmdesátiletý muž byl dlouhá léta zákazníkem jednoho z dodavatelů, který ukončil činnost, a pan Václav tak přešel do režimu DPI s odběrným místem elektřiny i plynu. Nechtěl v něm ale zůstávat déle, než bylo nutné. Aktuálně už podepsal novou smlouvu u E.ONu jako u stálého dodavatele online na webu. „S pomocí rodinného známého celý proces podpisu smlouvy trval několik minut. Potřeboval jsem k tomu jen funkční e-mail, na který mi přišel podepsaný návrh smlouvy, a mobilní telefon, kam mi přišel ověřovací kód. Smlouvu jsem podepsal na dotykové obrazovce počítače, zálohy mám hned od začátku nastavené níže, než jsem míval dříve a jsem rád, že mám klid,“ popsal pan Václav. Následující pracovní den mu přišlo potvrzení podpisu smlouvy a celý převod, který za zákazníka vyřídí nový dodavatel, je pak hotový zpravidla kolem dvou až třech týdnů.

Chtěli bychom touto cestou požádat, aby starším lidem, kteří nezvládají práci s počítačem, pomohli při online zasmluvnění rodinní příslušníci nebo známí. Celý proces je nejen rychlejší a pohodlnější, ale v dnešní době zhoršující se covidové situace pro všechny také bezpečnější,“ doplňuje Jan Zápotočný.

Že lze najít stabilního dodavatele online, to dokládají i statistiky. Denně tento způsob přechodu ke stabilnímu dodavateli využívá několik tisíc zákazníků.

Jaké zdražení elektřiny a plynu čeká stálé klienty ČEZu a innogy ve srovnání s bývalými zákazníky Bohemia Energy

Elektřina a plyn budou od roku 2022 dražší. Podraží nejen bývalým zákazníkům Bohemia Energy, jak často vidíme ve zprávách, ale všem odběratelům. Srovnejme proto nárůst cen věrným zákazníkům velkých obchodníků a ceny pro nové zákazníky, které Bohemia Energy a další hodili přes palubu.

Nejvýznamnější dodavatelé elektřiny a plynu (ČEZ, innogy, Pražská plynárenská) zveřejnili nové ceníky na rok 2022. K nim se přidalo i několik významných alternativních dodavatelů s novými ceníky pro stávající zákazníky. Naopak čekáme na avizované nové ceny pro stávají zákazníky E.ONu a Pražské energetiky. Předpokládáme ale, že rozdíly v cenách pro stávající zákazníky například mezi E.Onem a ČEZem nebudou tak velké, abychom na zveřejnění museli čekat.

Bohužel ceny elektřiny i plynu budou pro většinu zákazníků vyšší, než se předpokládalo ještě v srpnu, tehdy se odhadovalo 10 % zdražení u elektřiny a až 50 % u plynu. Důvodem je bezprecedentní nárůst cen elektřiny a plynu hlavně v průběhu října letošního roku. Málokdo se však zdražení vyhne a těžko někomu závidět, že jej zdržování tolik nezasáhlo. Zatím to vypadá, že vítězi se stali ti, kdo si do září stihli zafixovat ceny ještě na hodnotách před začátkem významného růstu. Za další vítěze mohu počítat konzervativní zákazníky, kteří se za více než deset let nenechali přemluvit ke změně dodavatele a zůstali věrni tradičním dodavatelům. I ti však pocítí zvýšení cen energií, ale proti ostatním bude výrazně nižší.

Významně hůře na tom jsou zákazníci nezodpovědných prodejců, kteří neměli zabezpečeny dodávky a spoléhali na nákup energií na krátkodobých trzích. Ti mají elektřinu až za šest tisíc a plyn i za tři tisíce (jen komodita bez DPH), nebo byli převedeni na spot, i když by si jej zákazníci nikdy sami nevybrali. V poslední době se totiž rozšířila móda mezi takovými dodavateli ob den měnit ceníky a neinformovat o zvýšení cen zákazníky. Vsadím se, že řada jejich zákazníků by nebyla schopna uvést své ceny elektřiny nebo plynu. O to větší překvapení bohužel tito zákazníci zažijí při vyúčtování.

Zvýšení cen zatím není kompletní, protože čekáme na zveřejnění nových regulovaných cen pro následující rok. Ty by podle všeho měly také růst. Vedle vyšších cen elektřiny je to i kvůli plánovaným investicím a také všudypřítomné inflace. Úvahy o tom, že by se mohly tyto ceny zamrazit, nejsou reálné, protože zmrazení cen by znamenalo odložení investic na další roky, což by se ve finále prodražilo.

Režim Dodavatele poslední instance, do kterého spadli zákazníci zkrachovalých dodavatelů, je spojen s vysokými cenami a vysokými zálohami, které tito zákazníci musí nově platit. Je třeba tuto drahou etapu dodávek velmi rychle ukončit a vybrat si nového, stabilního dodavatele. K tomu by mohlo pomoci naše následující srovnání.

Co srovnáváme?

V tabulkách porovnáváme dvě skupiny zákazníků, jednak to jsou stálí zákazníci společnosti ČEZ a innogy, kteří mají základní produkt (Elektřina, smlouva na dobu neurčitou a plyn Standard). Proti tomu jsou uváděni bývalí zákazníci Bohemia Energy, rovněž ze základním produktem Garance s tím, že si zvolí jako následující dodavatele ČEZ a innogy s produkty, které jsou určeny pro zákazníky přicházející od dodavatele poslední instance.

Lidé, kteří byli verbováni k Bohemia Energy v letech 2010 až 2015 mají produkt Garance. Je to výsledek podomního prodeje a využívají jej hlavně starší, důvěřiví lidé. Dodavatel tehdy garantoval nižší cenu, než měl místně dominantní dodavatel. V posledních letech na slibovanou garanci obchodník asi zapomněl. Ceny, jak uvidíme v tabulkách, jsou někde o něco vyšší, než měli dominantních dodavatelé.

Srovnáváme několik způsobů odběru energií. První řádek tabulky elektřiny představuje spotřebu u samotných lidí nebo lidí bez dětí, žijících v malém bytě. Ve druhém řádku je průměrná spotřeba domácnosti, oba příklady jsou pro jednotarif. U dvojtarifů je zde sazba D25d (akumulační kamna) a D45d přímotopy. Poslední řádek se přibližně hodí i pro tepelná čerpadla.

Tabulka s plynem obsahuje tři velikosti spotřeby 12, 24, 36 MWh. Ceny plynu jsou spočítány pro distribuční oblast GasNet a u elektřiny ČEZ Distribuce. Oba dva distributoři jsou největšími u nás a mají nejvíce zákazníků.

Elektřina

Zvýšení cen elektřiny pro stálé zákazníky ČEZ mezi roky 2021 a 2022

Sazba a roční spotřeba
v kWh VT/NT
ČEZ 2021 ČEZ 2022 Nárůst cen v %
stálým klientům ČEZ
Roční nárůst cen v Kč
stálým klientům ČEZ
D02 – 1 000 kWh 7 758 9 622 24 % 1 864
D02 – 2 000 kWh 12 555 16 139 29 % 3 584
D25 – 2 000/2 000 kWh 22 405 30 847 38 % 8 442
D45 – 1 000/9 000 kWh 35 189 52 880 50 % 17 691

Zvýšení cen elektřiny pro nové zákazníky ČEZ ve srovnání s bývalým ceníkem Bohemia Energy

Sazba a roční spotřeba v kWh VT/NT Bohemia Energy Entity (BEE) 2021 ČEZ 2022 pro zákazníky BEE s fixem 3 roky ČEZ 2022 pro zákazníky BEE s fixem 1 rok Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE s fixem na 3 roky Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE s fixem na 1 rok Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE s fixem na 3 roky Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE s fixem na 1 rok
D02 – 1 000 kWh 7 638 9 694 10 904 27 % 43 % 2 056 3 266
D02 – 2 000 kWh 12 620 16 427 18 847 30 % 49 % 3 807 6 227
D25 – 2 000/2 000 kWh 23 054 31 356 37 708 36 % 64 % 8 302 14 654
D45 – 1 000/9 000 kWh 36 777 57 357 82 556 56 % 124 % 20 580 45 779

Stálí zákazníci ČEZu s malou spotřebou zaplatí asi o 200 Kč každý měsíc na zálohách více, celková částka se jim zvýší asi o 24 procent. Ani klienti býv. Bohemie, kteří si s touto spotřebou zafixují cenu na tři roky dopředu, nebudou na tom o moc hůře, vzrostou jim výdeje o 27 procent. Podobný rozdíl je při využití akumulačních kamen či u přímotopů. U přímotopů je tak razantní zvýšení ceny zapříčiněno podílem obchodní složky ceny na celkových nákladech, která je mnohem vyšší, než je podíl u světelného proudu. Další příčinou je vyšší ceny topného proudu než proudu pro svícení, což je dáno obchodní politikou dodavatele.

Zafixujte si cenu elektřiny na co nejdelší dobu

Z tabulky je vidět, že se klientům přecházejícím od dodavatele poslední instance rozhodně nevyplatí uzavírat smlouvu na rok. Smlouvu na rok volí pravděpodobně ti zákazníci, kteří se po roce chtějí rozhodnout a nechtějí se déle vázat. Kdybych byl ve stejné situaci já, bral bych smlouvu na tři roky, protože si myslím, že ceny elektřiny jen tak rychle neklesnou, v tomto přesvědčení mne utvrzují samé negativní zprávy z energetiky.

Plyn

U plynu je situace jiná. Innogy nabízí novým zákazníkům produkt Optimal, který má každých 12 měsíců klesající ceny, s celkovým závazkem na 36 měsíců. Nejvyšší cena je pro příští rok, potom se razantně snižuje. Proto v tabulce uvádím ceny plynu i v roce 2024, aby zákazníci, kteří si zafixují cenu, viděli, kolik budou platit v roce 2024.

Celkově noví zákazníci zaplatí výrazně více, než stávající. Stávajícím zákazníkům stoupnou náklady na plyn o 12 procent, ale bývalým klientům Bohemia energy až o 70 procent. Příčinou je nutnost okamžitého nákupu drahého plynu na burze pro masu nových zákazníků. Pro příští roky se jednak počítá s poklesem ceny plynu a jednak již bude možno nakoupit plyn dopředu výhodněji.

Zvýšení cen plynu pro stálé zákazníky innogy mezi roky 2021 a 2022

Spotřeba v MWh za rok innogy plyn
Standard 2021
innogy plyn
Standard 2022
Nárůst cen v % innogy
– innogy plyn Standard
Roční nárůst cen v Kč
stálým klientům innogy
12 MWh 18 742 20 735 11 % 1 993
24 MWh 34 085 38 232 12 % 4 147
36 MWh 48 949 54 839 12 % 5 890

Zvýšení cen plynu pro nové zákazníky innogy ve srovnání s bývalým ceníkem Bohemia Energy

Spotřeba v MWh za rok Bohemia Energy Entity (BEE) Garance 2021 innogy Optimal 2022 pro býv. zákazníky BEE innogy Optimal 2024 pro býv. zákazníky BEE Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE v roce 2022 Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE v roce 2024 Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE v roce 2022 Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE v roce 2024
12 MWh 19 221 30 580 24 118 59 % 25 % 11 359 4 897
24 MWh 35 525 57 561 44 638 62 % 26 % 22 036 9 113
36 MWh 49 339 84 053 64 669 70 % 31 % 34 714 15 330

Sice řada odborníků nedoporučuje si zafixovat cenu plynu na v současné době takto vysoké ceně, ale tím, jak je cena produktu nastavena na následující roky, si myslím, že se jedná o velmi dobrou nabídku pro spotřebitele, i když to bude při placení účtů, zejména první rok, bolet.

 

Dodavatel Energie:TGC Energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Česká energetická a plynárenská s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Česká regionální energetika, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Pražská plynárenská, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:General Energy a. s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ČEZ ESCO, a.s
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:CTZ s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:Energie pro Tebe a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Zero Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Skautská energie
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Nová smlouva na energie? Online, bez papíru, za pár minut a třeba i z telefonu ...více

5.12.2021

Návratnost fotovoltaiky: kdy vám ušetří statisíce a kdy se naopak nevyplatí? ...více

8.12.2021

Ceníky ČEZ zmizely. Dnes se objevily s přirážkou 50 a víc procent ...více

15.12.2021