Ceny energií

1. 1. 2022

Ceny energií

Ceny energií

Dočkáme se vůbec ještě zlevnění ceny energie?

Přes všeobecné uklidňování, že ceny energií po rapidním zářijovém růstu a říjnových maximech opět postupně klesnou, se tyto predikce zatím příliš nenaplňují. Ceny emisních povolenek hlásí rekordy a situaci nepřispívá ani přerušené schvalování plynovodu Nord Stream 2. Do konce roku tak ceny energií pravděpodobně neklesnou, ale dočkáme se vůbec v tom příštím? V naší pravidelné anketě Očima expertů jsme se rozhodli vrátit k vysokým cenám energií. Ač se původně odhadovalo, že z rekordních hodnot na světových burzách, kterých dosáhly v říjnu (a kvůli nimž krachla i česká skupina Bohemia Energy i další menší alternativní dodavatelé) rychle spadnou, aktuální vývoj tomu nenahrává. Částečný propad na burze sice nastal, ale záhy se ceny elektřiny vrátily k růstu.

Vedle neustále rostoucích cen evropských emisních povolenek, které na konci listopadu překročily 75 eur (přes 1900 Kč) za tunu CO₂, za tím stojí i přerušené schvalování důležitého plynovodu Nord Stream 2. Ten je sice už postavený, ale stále čeká na kolaudaci, kterou Rusko podmiňuje vyšší dodávky do Evropy. Německé úřady ovšem požadují, aby jeho provozovatel, za nímž stojí ruská plynárenská společnost Gazprom, upravil svou obchodní strukturu podle německého práva. Do hry vstupuje také Čína, která od Ruska odebírá stále víc plynu ve snaze vyřešit svou energetickou krizi. Rusko tak nemá příliš motivace, aby dodávky do Evropy zvýšilo. Jeden z největších světových obchodníků s energií, společnost Trafigura, tak namísto uklidnění trhu nevylučuje v Evropě během zimního období ani hrozbu výpadků elektřiny. Plyn totiž patří k jedněm z nejdůležitějších zdrojů pro její výrobu a hlavní způsob, jak se vypořádat s evropským odklonem od spalování uhlí či jádra v Německu.

Vývoj velkoobchodních cen se samozřejmě postupně odráží i v koncových cenách pro zákazníky. Navýšení cen elektřiny a plynu pro firmy a domácnosti od nového roku oznámili veskrze všichni velcí hráči vyjma Pražské energetiky. Ta tak učinila už v září. K růstu, ač menší měrou, přispívá i zvýšení regulovaných cen energií, ke kterým sáhl Energetický regulační úřad: u elektřiny vzroste v roce 2022 v průměru o 3,7 %, u plynu o 2,4 %.

Naopak v letních měsících lze očekávat, že spotové ceny elektřiny se budou pohybovat velmi nízko, neboť se do výroby zapojí hlavní část výkonu obnovitelných zdrojů. Ceny pro spotřebitele pak budou výsledkem jakéhosi celoročního průměru těchto „zimních“ a „letních“ cen (respektive očekávání dodavatelů energií, jaký bude tento průměr v následujících letech). Zodpovědní dodavatelé totiž mají pro své spotřebitele nakoupenou elektřinu dopředu na základě dlouhodobých kontraktů, takže spotová cena elektřiny je tolik neovlivňuje. Pro ně je stěžejní odhadnout cenu na rok dopředu, což znamená zorientovat se v této nové realitě takzvané dvoubarevné energetiky. A ta rozhodně nebude levnější než ta dosavadní.

Z čeho se skládá cena energií

Výsledná cena energie na faktuře, ať už elektřiny nebo plynu, se skládá z několika částí.

1. platby dodavateli (neregulované)
 • Cena za spotřebované kWh.
 • Stálý měsíční poplatek za dodávku

Dodavatele si vybíráte.

2. platby distributorovi, operátorovi trhu a státu (regulované)
Poplatky za dopravu, údržbu elektrické nebo plynové sítě, podporu "obnovitelné energie", daně.
Území ČR je rozděleno pod správu několika distributorů. Distributora nelze vybrat, je dán Vaší adresou.
Výše plateb je regulována Energetickým regulačním úřadem.

Domácnostem ohroženým růstem cen energie pomůže upravený příspěvek na bydlení

Domácnostem, které nejvíce postihl skokový nárůst cen energií, pomůže překlenout finanční problémy změna příspěvku na bydlení. Legislativní úpravu předložil vládě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Změna zajistí, že na pomoc dosáhne více rodin. Domácnosti, které nemají dost prostředků na pokrytí nedoplatků za energie v režimu dodavatelů poslední instalace (DPI), kam nedobrovolně spadly po ukončení činnosti některých dodavatelů, budou moci čerpat mimořádnou okamžitou pomoc. Podnikatelé pak při vynucené změně dodavatele energií mohou využít rozšíření programu Záruka 2015 až 2023.

Enormní růst cen elektrické energie a zemního plynu zasáhl stovky tisíc domácností, které nedobrovolně skončily v režimu dodavatelů poslední instalace. Dotkne se však také domácností, kterým končí fixace smluv nebo ji vůbec neměly. Vláda proto připravila sadu adresných opatření, která umožní čerpání pomoci přímo k postiženým rodinám. Hlavním cílem je pomoci rychle a efektivně těm nejohroženějším domácnostem.

Novelu zákona o státní sociální podpoře projedná vláda hned po Novém roce. Následně by měl Parlament schválit návrh ve stavu legislativní nouze, protože je třeba zatíženým domácnostem pomoci co nejrychleji,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Cílem vlády je dostat pomoc k ohroženým domácnostem rychle a efektivně. O příspěvek půjde žádat zpětně až po dobu tří měsíců. Naší snahou je, aby vysoké platby za energie nevysály celý rodinný rozpočet. Domácnostem v nájemních, vlastnických, a nově i podnájemních bytech a bytech užívaných na základě služebnosti by po odečtení nákladů na bydlení mělo zůstat 70 procent příjmů, v Praze pak 65 procent,“ upřesňuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Okamžitá reakce na mimořádný růst cen

V rámci příspěvku na bydlení hrají klíčovou roli takzvané normativní náklady na bydlení, které jsou dané zákonem. Jsou to průměrné náklady na průměrný byt se zohledněním velikosti domácnosti a obce. Z nich se pak odvozuje výše příspěvku na bydlení, který lze poskytnout. Pravidelná úprava těchto částek na základě vývoje indexu spotřebitelských cen byla již vládou schválena s platností od 1. ledna 2022. Avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie však vláda v rámci dosavadního zmocnění, které jí ukládá zákon o státní sociální podpoře, nemůže v plné míře promítnout do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení. Proto byla připravena tato novela zákona. „Mimořádný nárůst cen energií vyžaduje mimořádnou reakci, proto jsme připravili nadstandardní navýšení na základě odhadu vývoje cen,“ vysvětluje Marian Jurečka. Toto mimořádné navýšení platné pro rok 2022 by už většinově mělo pokrýt očekávaný růst cen vycházející z odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a z konzultací s DPI. Změny by měly být účinné nejpozději do 31. ledna 2022.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc by měla směřovat do domácností, které se kvůli úhradě vysokých nákladů dostaly do hmotné nouze. Umí pomoci s jednorázovou úhradou nedoplatků, případně s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní finanční prostředky, existuje totiž více druhů této jednorázové dávky.

Specifickým druhem mimořádné okamžité pomoci je pomoc s nedoplatkem na vyúčtování DPI, u níž je základním předpokladem, že domácnost přešla na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování za období v režimu DPI. V tomto případě lze požádat na úřadu práce o pomoc prostřednictvím právě této dávky MOP - vyúčtování DPI.

Domácnostem, které už po zaplacení vysokých záloh na energie nemají dostatečně vysoký disponibilní příjem na úhradu jiného nezbytného výdaje (nájem, zimní oblečení apod.) by pak měla pomoci MOP jednorázový výdaj nebo MOP sociální vyloučení.

Na základě informací od Energetického regulačního úřadu aktuálně z celkového počtu 912 962 zákazníků, kteří spadli do režimu DPI, má v současné době již 734 405 uzavřené smlouvy s novým dodavatelem nebo u nich běží desetidenní lhůta přechodu k němu.

Fakt, že se domácnosti ocitly v režimu dodavatelů poslední instance, nebyl daný primárně jejich chybou. Vláda proto chce zajistit pomoc domácnostem, které nemají dost prostředků na zaplacení vysokých záloh za elektřinu nebo plyn. Usilovně pracujeme s jednotlivými DPI, aby současně domácnosti neskončily v zimním období bez tepla a světla. Současně si cením práce zaměstnanců DPI, kteří museli během krátké doby oslovit stovky tisíc domácností,“ dodává Marian Jurečka.

Pomoc podnikatelům

Na pomoc podnikatelům dále vláda schválila rozšíření programu Záruka 2015 – 2023, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou. Program je určen pro podnikatele, které postihlo ukončení činnosti jejich dodavatelů energií, čímž jim výrazně vzrostly náklady na plyn či elektřinu. „Tento program podpoří pomocí zvýhodněných bankovních záruk malé a střední podniky a umožní jim tak výrazně jednodušeji získat provozní úvěry od komerčních bank,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Modelové případy pomoci postiženým domácnostem

 1. Senior žijící v bytě s menší spotřebou elektřiny
  Poživatel starobního důchodu ve výši 17 tisíc Kč bydlí v Praze v nájemním bytě, kde elektřinu spotřebovává na běžné elektrospotřebiče, svícení a vaření. Typický nárůst roční faktury bude podle odhadů z 9 000 Kč v roce 2021 na 11 500 Kč v roce následujícím, tedy zhruba o čtvrtinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 13 000 Kč. Výše příspěvku na bydlení bude díky úpravě měsíčně dosahovat 4 171 Kč – dávka je o 1 120 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. Tomuto důchodci ani s přiznaným příspěvkem na bydlení nezůstane 65 % příjmu, protože jeho příspěvek na bydlení je zastropován tzv. normativem.
 2. Rodina žijící v domě s elektrickým vytápěním
  Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc Kč, otec má příjem 28 tisíc Kč a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši 2 x 1 130 Kč. Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 Kč, nově dosáhnou 17 833 Kč. Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5 111 Kč – dávka je o 2 147 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.
 3. Samoživitelka s jedním dítětem žijící v domě, kde se vytápí plynem
  Osamělý rodič s příjmem ve výši minimální mzdy (14 795 Kč) pobírá příspěvek na dítě. Bydlí v nájemním bytě v menším městě a na vytápění (a případně i vaření či ohřev vody) využívá plyn. Typický nárůst roční faktury bude z 28 000 Kč v roce 2021 na 46 000 Kč v roce 2022, tedy o dvě třetiny. Skutečné náklady na bydlení dosahovaly doposud 15 000 Kč měsíčně, v roce 2022 budou 16 500 Kč měsíčně s ohledem na nárůst ceny plynu. Výše příspěvku na bydlení bude nově 4 441 Kč – dávka je o 1 130 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení. Pozn. I této samoživitelky se dotkne normativ, který dávku na bydlení zastropuje, takže ani jí nezůstane 70 % z příjmu poté, co obdrží příspěvek na bydlení.

Ministerstva kvůli cenám energií chystají příspěvky i záruky pro podnikatele

Soubor opatření, který připravuje skupina ministrů financí, práce, průmyslu a životního prostředí kvůli vysokým cenám energií, obsahuje například návrh na zvýšení příspěvku na bydlení, v souvislosti s tím se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít by mělo být možné také mimořádnou okamžitou pomoc, pro podnikatele se má rozšířit program Záruka v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií. Dosáhnout nižších nákladů na energie půjde i využitím dotací na snížení energetické zátěže domácností. Vyplývá to z materiálu pro dnešní jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Ministerstva chtějí navýšit příspěvek na bydlení, avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie však nelze v rámci dosavadního zmocnění vlády v zákoně promítnout do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení. Potřeba je tak novela zákona o státní sociální podpoře, která bude vládě předložena na jednání 5. ledna.

Obsahem novely bude mimořádné navýšení k normativním nákladům na bydlení pro rok 2022 tak, aby bylo pokryté zvyšování cen energií nebo rozšíření nároku na příspěvek na bydlení i pro podnájemní bydlení a služebnosti, doposud se příspěvek týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Zároveň novela obsahuje zmocnění pro vládu částky mimořádného navýšení v průběhu roku upravit nařízením v případě, kdy se odhad vývoje cen významně zvýší. Státní rozpočet bude novela stát zhruba 2,5 až tři miliardy korun. O příspěvek lze požádat až o tři měsíce zpětně. Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli náhlému ukončení činnosti, a kteří tak byli případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance, a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich vzrostly náklady na energie, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje „Vynucená změna dodavatele energie“. Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou chce zdarma poskytovat záruky až do výše 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Podnikatelům to má pomoci překlenout období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytích takto zvýšených provozních nákladů, aby mohli i za těchto zhoršených podmínek pokračovat v podnikatelské činnosti. Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že se ceny energií zvýšily po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 procent. Pokud podnikatelé odebírají energie od dodavatele poslední instance, mohou požádat o podporu až poté, co uzavřeli standardní smlouvy s dodavatelem.

Další opatření, mimořádná okamžitá pomoc, pak má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně dokáže pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní finanční prostředky. Základním předpokladem je, že domácnost přešla na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování za období v režimu DPI. Pomoc je určena těm rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do stavu hmotné nouze, nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy.

Široká veřejnost může využívat také dotace na snížení energetické zátěže domácností. Program cílí na renovace budov a ochranu ovzduší, předpokládaná alokace je 19 miliard korun. Dotaci lze využít na byty a domy, u rodinných domů bude možné využít až 650.000 Kč na zateplení. Dotace je i na pořízení či výměnu kotlů na biomasu, kamen a tepelných čerpadel, dle druhu 30.000 až 140.000 Kč. Celkem se podle vládního materiálu do režimu DPI dostalo k 21. prosinci 912.962 zákazníků, k novému dodavateli odešlo 734.405 z nich. V režimu DPI nadále zůstává téměř 180.000 zákazníků, 80.000 z nich komunikuje, téměř 100.000 zákazníků je bez jakékoliv komunikace.

Ceny plynu v Evropě dál klesají. Díky dodávkám z USA

Ceny zemního plynu v Evropě už pátým dnem klesají, což je nejdéle trvající pokles za více než rok. Přispívají k tomu výrazně vyšší dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států, které by podle analytiků mohly energetickou krizi v Evropě zmírnit. Dlouhodobý problém ale přetrvává: vztahy EU s Ruskem. Před Vánocemi, konkrétně 21. prosince se podle dat virtuálního obchodního uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku cena plynu rekordně vyšplhala nad 180 eur za MWh. To je v porovnání se začátkem roku desetinásobně více. Podle dat TTF totiž 4. ledna 2021 dosahovala cena plynu jen 18 eur za MWh. Předvánoční růst cen ovlivnil výrazný pokles toku plynu z Ruska. Plynovod Jamal, který má vést dodávky z východu na západ totiž funguje už osm dní v řadě obráceně.

Přesto od 22. prosince začala cena zase prudce klesat, přičemž pád pokračuje už pátý den v řadě. V úterý dopoledne se cena termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu snížila oproti předchozímu dni o více než osm procent na 98 eur (2450 Kč) za megawatthodinu (MWh), upozornila agentura Bloomberg. Pokles ceny je dán tím, že do Evropy teď míří více lodí se zkapalněným zemním plynem z USA. To posiluje očekávání, že nové dodávky pomohou obnovit rovnováhu na trhu. Počet lodí, které z USA zamířily se zkapalněným plynem do evropských přístavů, se o víkendu zvýšil o třetinu. Tankery dosud směřovaly zejména do Asie, kde byli odběratelé ochotni za plyn platit více. Největší asijští odběratelé ale teď využívají plyn ze zásob, místo aby si pořizovali další.Obchodníci se zajímají také o to, zda je Rusko ochotné rezervovat si další kapacitu plynovodů, aby mohlo příští měsíc dodávat do Evropy více plynu. Ranní zpráva německého provozovatele plynovodní sítě Gascade z měřicí stanice Mallnow u polských hranic ukázala, že tok plynu je nadále zastavený.

Trh navíc znervózňuje i předpověď počasí na druhý lednový týden, kdy mají teploty klesnout hluboko pod normál.

Čekání na Nord Stream 2

Právě chladné vztahy Ruska s Evropskou unií podle ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora dlouhodobě komplikují situaci na trhu s plynem. Jedním z hlavních problémů je podle něj stále neschválený ruský exportní plynovod Nord Stream 2, kterému německý regulační úřad odmítá udělit licenci.

„Vztahy Ruska s EU nejsou dobré a to se bohužel promítá i do mezinárodního obchodu. Doufejme tedy aspoň v mírnější průběh zimy, aby nedostatečně připravené evropské zásobníky vydržely. Až pak se dá čekat větší pokles cen, spolu s předpokladem, že Nord Stream 2 nakonec licenci obdrží, a tím se i navýší dodávky,” řekl Gavor Novinkám. ZDROJ https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/ceny-plynu-v-evrope-dal-klesaji-diky-dodavkam-z-usa-40382334

Energie zdraží i lidem s fixací

Elektřina a plyn od příštího roku zdraží všem domácnostem. Energetický regulační úřad (ERÚ) totiž včera oznámil zvýšení cen regulované části koncové ceny. Od ledna si tak připlatí úplně všichni, tedy i lidé s fixovanou cenou, jichž se zatím nedotkly nové ceníky u standardních dodavatelů či dodavatelů poslední instance po pádu firmy Bohemia Energy a dalších. Zafixovat lze totiž jen cenu energie, a nikoli regulovanou část dodávky, jejíž ceny právě ERÚ upravil.

„Dodavatel elektřiny nebo plynu se může zavázat pouze k tomu, co má ve své kompetenci, tedy komoditní část, tam může být cena fixována, to je neregulovaná složka,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Alespoň trochu útěšnou zprávou je, že úhrnný příplatek za regulovanou i neregulovanou část bude činit asi dvě procenta u elektřiny a jedno procento u plynu.

Může tudíž představovat pár desítek korun až zhruba 500 korun ročně navíc. V průměru se podle předsedy Rady ERÚ Stanislava Trávníčka regulovaná část ceny u elektřiny zvýší o 3,7 procenta, u plynu potom o 2,4 procenta. U elektřiny se nejvíce zvýší u distributora EG.D, a to o 3,9 procenta. U ČEZ Distribuce to bude o 3,6 procenta a u PREdistribuce potom o 3,3 procenta.

 

U plynu se regulovaná část nejvíce zvedne u Pražské plynárenské Distribuce, a to o 5,9 procenta. U EG.D to bude o 1,8 procenta a na území GasNET o 1,8 procenta.

Regulovaná složka zahrnuje hlavně platby za přenos a distribuci energií a vždy se určuje s platností na kalendářní rok.

Podíl regulované části na koncové ceně se průběžně mění. „V celkové dodávce elektřiny podíl regulované části s rostoucí cenou komodity klesá. Pro ceny v roce 2022 představuje celková regulovaná složka asi 40,6 procenta,“ vysvětlil Trávníček. U plynu bude příští rok činit regulovaná část ceny asi pětinu, když letos to je asi třetina.

Na fakturách až o desítky tisíc navíc

Ohlášený nárůst v jednotkách procent podle Gavora splňuje očekávání. Regulátor se podle něho musí řídit předem dohodnutým schématem regulovaných plateb, v němž důležitou roli zejména v případě elektřiny hrají náklady na úhradu ztrát. „Je to fyzikální věc, kdy při přenosu a distribuci energií vznikají ztráty v rozmezí pět až deset procent a na ně musí distributoři kupovat silovou elektřinu na volném trhu. Je jasné, že v situaci, kdy se cena komodity prudce zvyšuje, rostou i náklady,“ dodal. ERÚ odhadl i celkové roční platby u elektřiny a plynu, které lidé bez smluvně zafixovaných cen budou příští rok platit. Jsou dramaticky vyšší než letos, protože velkoobchodní ceny na burze nyní lámou rekordy. Podle Trávníčka byl koncem listopadu plyn dražší meziročně asi trojnásobně a silová elektřina přibližně dvojnásobně.

U malé spotřeby elektřiny v bytě očekává Trávníček roční nárůst celkových plateb o necelých 18 procent na 13 800 korun a z toho vliv růstu regulované ceny má být 355 Kč. Lidé, kteří elektřinou ohřívají vodu, zaplatí podle ERÚ příští rok takřka 20 tisíc korun, meziročně o 21 procent více. Regulovaná část se na zvýšení bude podílet 382 Kč, tedy 2,3 procenta. Rodiny, které elektřinou i topí, pak podle ERÚ zaplatí o čtvrtinu více, a to kolem 32 300 korun. Na regulované složce si připlatí 1,9 procenta, téměř 500 korun. Domácnosti, které k vaření používají zemní plyn, si podle ERÚ celkem připlatí asi 15 procent s útratou 2330 korun. Regulovaná část vzroste zhruba o 36 korun. Lidé, kteří v bytě plynem vaří, ohřívají vodu a topí, podle ERÚ příští rok utratí bezmála 31 tisíc korun, meziročně o čtvrtinu víc. Na růst regulované složky připadne 160 korun ročně. Nejvyšší náklady až o 26 procent vyšší než letos, budou mít rodiny, které plynem vaří, ohřívají vodu a topí v domě. Ty za rok zaplatí přes 50 tisíc korun, z toho 226 korun bude kvůli zvýšení regulované části ceny.

Zdražení může být nakonec vyšší

Gavor ale soudí, že zdražení bude nakonec o dost vyšší, než očekává ERÚ. „Domnívám se, že odhady regulátora jsou spíše optimistické a na nízkém okraji reálného rozpětí,“ prohlásil. Většina dodavatelů totiž podle něho zvýšila cenu komodity minimálně o polovinu, mnozí i o sto procent. „V praxi bych k odhadu regulátora přidal ještě asi deset procentních bodů navíc podle konkrétního dodavatele,“ dodal. Například ČEZ avizoval zvýšení celkových plateb za elektřinu pro odběratele se smlouvou na dobu neurčitou zhruba o 35 procent a téměř o 58 procent pro ty, kteří proudem topí. Největší dodavatel plynu innogy už letos zdražoval dvakrát, po listopadových téměř 11 procentech to bude od ledna dalších více než 15 procent. ZDROJ https://www.novinky.cz/domaci/clanek/energie-zdrazi-i-lidem-s-fixaci-40379922

 

 

Dodavatel Energie:AZ Energies s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Pražská plynárenská, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Energie s Rozumem, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:bezDodavatele a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Manta Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Jihlavské plynárny s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Eneka, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Enbezo s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ZT energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Jak ušetřit příští rok za elektřinu? Odborníci radí fixaci cen i investici do fotovoltaiky ...více

5.12.2021

Platby za energie patří k nejvyšším výdajům běžné domácnosti ...více

7.12.2021

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. ...více

15.12.2021