Kolik ušetříte s fotovoltaikou?

8. 12. 2021

Kolik ušetříte s fotovoltaikou?

Kolik ušetříte s fotovoltaikou?

Návratnost fotovoltaiky: kdy vám ušetří statisíce a kdy se naopak nevyplatí?

Cena elektřiny v posledních dvou letech citelně rostla, a tak se stále více domácností zamýšlí nad možností pořízení domácí fotovoltaické elektrárny. Tam je trend přesně opačný –⁠ cena fotovoltaiky klesá a zároveň ještě roste její účinnost. Proto se pořízení solární elektrárny vyplatí víc, než kdy dříve. Pokud si pořídíte solární panely na střechu svého domu, začne se vám investice okamžitě vracet na nižších nákladech za elektřinu. V podmínkách České republiky nebudete ve výrobě elektřiny stoprocentně soběstační, ale značnou část spotřeby pokryjete. Prodávat elektřinu se již kvůli nízkým výkupním cenám nevyplatí, přesto může již během 6 let vaše solární elektrárna začít vydělávat –⁠ za tuto dobu se vám totiž vrátí počáteční investice.

Pokud uvažujete o střešní solární elektrárně, je právě teď nejlepší čas na její pořízení. Přes zimu vyřídíte instalaci a od jara už můžete využívat vlastní energii. Logicky ale přichází otázka, jestli se investice do vlastního zdroje opravdu vyplatí. Na rovinu: záleží na mnoha faktorech.

Asi nejčastější způsob, jak lidé nad návratností fotovoltaiky uvažují, je, že vstupní investici porovnají s cenou energie, kterou jsou schopni ročně ušetřit. Tu obvykle vypočítají tak, že zprůměrují množství energie, které zvažovaná elektrárna dokáže vyrobit, a vynásobí ho aktuální cenou elektřiny.

Takový výpočet je příliš zjednodušený a vlastně zavádějící. Vždy záleží nejen na konkrétních parametrech dané elektrárny, ale především na životním stylu rodiny. Zatímco někdo dokáže zužitkovat třeba 70 procent vyrobené energie, někdo jiný třeba jen 30 procent. A jiná rodina udělá maximum pro to, aby spotřebovala téměř vše, co si vyrobí. S tím souvisí otázka, na co všechno hodlá domácnost vlastní elektřinu využívat – jestli jen pro elektrické spotřebiče, nebo i k ohřevu TUV, případně k ohřevu bazénu nebo i nabíjení auta. V neposlední řadě by se do výpočtu vzhledem k dlouhodobosti investice měla promítnout také inflace, nějaký odhad zdražování elektřiny a předpokládané dodatečné investice,“ vypočítává Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, která se na střešní fotovoltaiky specializuje.

Podle něj se na několika modelových příkladech dají vykreslit situace, kdy se pořízení fotovoltaiky jednoznačně vyplatí, i ty, kdy užitek výši investice neodpovídá. Zároveň se na nich dá dobře ilustrovat, jak můžou délku návratnosti podstatně ovlivňovat zdánlivé detaily. Mimochodem, nezasvěcenému člověku by se jako „ne až tak podstatný“ detail mohla jevit i orientace střechy. Ta je přitom pro efektivitu fotovoltaiky naprosto klíčová. Pro naše účely však tuto proměnnou přeskočme a počítejme s tím, že střecha je vždy orientovaná plus mínus jižním směrem, kde mají fotovoltaické panely nejvyšší účinnost.

Co je dobré vzít v úvahu před investicí do fotovoltaiky:

  1. Aby fotovoltaika dávala smysl, je třeba ji opravdu využívat. S tím souvisí i určité přizpůsobení životního stylu – tak aby se spotřebiče zapínaly v době, kdy elektrárna vyrábí nejvíc energie, a ne až večer. Pokud bude využitelnost vycházet na 30 procent, investice se ekonomicky nevyplatí.
  2. Z toho plyne, že větší neznamená lepší. Mohlo by se sice zdát, že větší zdroj bude znamenat vyšší úspory, ale podstatná je právě míra jeho využitelnosti. Každá elektrárna by se měla dimenzovat konkrétnímu objektu na míru a je na odbornosti dodavatele, aby navrhl řešení, které umožní zužitkovat alespoň 70 procent vlastní vyrobené energie.
  3. Když je řeč o dodavateli fotovoltaiky, vyplatí se porovnávat, porovnávat a porovnávat. Bohužel není neobvyklé, že různé firmy nabízejí sestavy velmi podobných parametrů za diametrálně odlišné ceny. Sestava od jednoho dodavatele tak může mít zajímavou návratnost, zatímco od jiného už ekonomicky nebude dávat smysl.
  4. Ne vždy je klíčové pouze ekonomické hledisko. Jsou případy, kdy má smysl zvažovat fotovoltaiku i z jiných důvodů. Pro někoho může být zásadní docílit větší nezávislosti nebo využívat ekologický zdroj. Někdo jiný zase potřebuje mít jistotu, že u něj nedojde k výpadku, třeba kvůli tomu, že je vášnivým pěstitelem orchidejí. „Může to na první pohled působit úsměvně, ale řešili jsme přesně takové případy. Náš klient měl sbírku orchidejí v hodnotě několika set tisíc korun. Pokud by u něj kvůli výpadku proudu došlo k selhání zavlažování, mohl by o všechno přijít. Podobné je to i s chovateli zvířat, kteří mají automatizované krmení. Vlastní zdroj s baterií jim dává jistotu,“ přibližuje Jaroslav Šuvarský.
  5. Pořízení vlastního zdroje je možné chápat i jako investici na budoucí období – třeba důchod – kdy oproti současnosti dojde ke snížení příjmů a bude výhodné mít snížené náklady.
  6. V neposlední řadě je dobré brát v potaz i celkové zhodnocení nemovitosti. U dvou identických domů zkrátka bude vyšší prodejní cena u toho, který bude mít vlastní zdroj. Zatímco u jedné nemovitosti budou roční náklady na elektřinu třeba 30 000 korun, u druhé to díky fotovoltaice bude jen 16 000 korun, což je podstatný rozdíl. Kromě toho pak dům získá lepší energetický štítek, což při prodeji představuje další plusové body.

Pro výkon solární elektrárny je rozhodující poloha

Pro návratnost fotovoltaiky je nejdůležitějším faktorem, kolik elektřiny systém zvládne vyrobit. Čím je sluneční svit intenzivnější, tím více elektřiny panely vyprodukují. Ačkoliv se mnoho lidí stále domnívá, že se fotovoltaika v podmínkách České republiky nevyplatí, ve výše uvedené tabulce vidíte přesný opak. I bez dotace dosáhnete návratnosti od 10 let, přičemž životnost fotovoltaických panelů je více než 20 let.

V České republice je průměrná intenzita slunečního záření přibližně 1000–1300 kWh/m2 za rok. Rozhoduje však konkrétní poloha, z územního hlediska je nejvhodnější jižní Morava. Množství a intenzitu slunečního záření ovlivňuje také nadmořská výška, znečištění ovzduší nebo oblačnost. Energetické zisky se výrazně liší v závislosti na ročním období. Na jaře a v létě vyrobí fotovoltaická elektrárna přibližně čtyřnásobné množství elektřiny než v zimních měsících.

Důležitý je rovněž sklon a poloha střechy, resp. samotných panelů –⁠ nejvhodnější je v ČR úhel mezi 30–⁠35 stupni směrem na jih. Přesto existují případy, kdy se solární elektrárna nevyplatí. Pokud je střecha zastíněná, může být využití fotovoltaiky zcela nevhodné.

Množství elektrické energie získané z fotovoltaických panelů o výkonu 1 kWp si můžete pro svoje bydliště spočítat na webu Evropské komise.

Vybírejte z několika dodavatelů

Dalším důležitým faktorem, od něhož se odvíjí rozhodnutí, zda se vám fotovoltaika vyplatí, je výše počáteční investice. Cena fotovoltaiky se liší podle vybraného řešení, ale rovněž v závislosti na konkrétním dodavateli. Proto je vhodné nechat si zpracovat několik cenových nabídek a při rozhodování zohlednit také reference a zkušenosti dodavatele. Ten nejlevnější nemusí být zároveň nejlepší.

Náplastí na vysokou počáteční investici je dotace. Tu můžete získat z programu Nová zelená úsporám a cenu fotovoltaiky si díky ní snížíte o 35 až 155 tisíc korun.

Dodavatel Energie:PXE, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ENCO group, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P x
Dodavatel Energie:Moravská plynárenská s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:innogy Energie, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:IN ENERGIE Prodej s.r.o
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Zero Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Jihlavské plynárny s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Dobrá energie, s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Hradecké Plynárny s.r.o
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P

Dotace na tepelné čerpadlo 2022. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde? Dotace na tepelné čerpadlo 2022 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci až 140 000 Kč. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění od konce března 2022. ...více

20.9.2022

Dotaci na tepelné čerpadlo může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která se nachází v České republice. O dotaci mohou žádat jak FO tak PO. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci. ...více

19.9.2022

Cena elektřiny poroste až o 50 procent, plynu ještě víc, řekl Havlíček ...více

13.12.2021