Srovnání cen elektřiny

13. 12. 2021

Srovnání cen elektřiny

Srovnání cen elektřiny

Srovnání cen dodavatelů elektřiny

Po západu slunce rozsvítíme v místnosti, v mikrovlnce ohřejeme z chladničky vytaženou večeři a k ní si pustíme televizi. Zatímco za mladých let našich prarodičů by se tyto činnosti rovnaly utopii, pro nás jsou každodenní realitou všedních dnů. Tajemství dnešního komfortního života tkví v dostupnosti neviditelné a nehmatatelné komodity – elektrického proudu. Ten se stal za posledních několik desítek let nepostradatelnou součástí moderního světa a život bez něj si dnes dokáže představit jen málokdo. Co však kromě toho, že je pro naše fungování klíčový, o něm víte?
 
Představit si nákup a prodej tohoto nehmotného artiklu může být pro leckoho poměrně obtížné, přece jen je jeho pořízení složitější než nákup rohlíků v supermarketu. Přesto se však jedná o standardně obchodovatelnou komoditu, jejíž prvotní fáze směny probíhá vesměs na energetické burze. Ta by se dala popsat jako pomyslná platforma určená k obchodování s elektrickou energií, v jejímž rámci platí klasické tržní prostředí, tedy součinnost nabídky a poptávky. Říkáte si, že informace o energetické burze jsou pro vás naprosto nepodstatné? Zbytečné se vám budou zdát pouze do chvíle, než vám prozradíme, že cenové parametry takto uzavřeného kontraktu zásadním způsobem ovlivňují částku na vaší faktuře. Jak je to tedy s cenou za elektrickou energii?
 
Co můžete udělat v případě, že jste nevýhodnou smlouvu o dodávkách energie již podepsali a své rozhodnutí si následně rozmysleli? Zákon chrání nerozvážné zákazníky hned dvojím způsobem: chcete-li smlouvu zrušit záhy po podpisu, můžete od ní ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Pokud to v této lhůtě nestihnete, umožňuje vám energetický zákon smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Výhodou navíc je, že v souvislosti s výpovědí vám dodavatel nemůže účtovat žádné sankce – a to například ani poplatek za ukončení smlouvy.
 
Výsledná, zákazníkovi účtovaná cena za dodávky energií se skládá z několika složek – přesněji řečeno z regulované a neregulované části ceny. První, tedy regulovanou část stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten vydává každý rok k 30. listopadu takzvané cenové rozhodnutí, které obsahuje pevně stanovené ceny, platné po celý následující kalendářní rok. Tyto hodnoty jsou v daném roce stejné pro všechny obchodníky na trhu a neposkytují prostor například pro cenové zvýhodnění.
 
Druhá, neregulovaná část ceny je opět tvořena několika položkami. Hlavním dílem bývá cena za komoditu (silovou elektřinu), kterou pak doplňují vedlejší náklady v podobě daní či marže obchodníka. Neregulovaná část ceny je plně v režii samotného dodavatele a odvíjí se především od nákupu elektřiny na energetické burze. Každý obchodník se pochopitelně snaží nakoupit co nejlevněji, to však ještě nutně nemusí znamenat, že podobně výhodné podmínky nabídne i koncovému zákazníkovi. Velkou roli v neregulovaných cenách hraje konkurence, její konečná podoba je tedy vždy výsledkem kombinace několika faktorů.
 
Poněkud zvláštním jevem všech cenových soubojů je, že aktuální tržní ceny elektřiny nebývají zároveň odrazem aktuálních cen na komoditních burzách. Zde se totiž nakupuje prostřednictvím opcí, což znamená, že se jedná nikoliv o současné, ale budoucí dodávky. Domácnosti tak například pokles burzovních cen pocítí až ve vyúčtování v dalším roce. Časový nesoulad využívají mnozí dodavatelé k nabídce fixace cen na delší období. Impulsem k takové „speciální akci“ bývá často sebemenší snížení tržní ceny, které má zákazníka přivést k myšlence, že klesla-li cena nyní, další snížení se již konat nebude, proto je nadmíru výhodné využít nabídky dodavatele k zafixování ceny. Tato myšlenka sice má v souvislosti s inflací své opodstatnění, kolísání burzovních cen však bývá nevyzpytatelné, a vy tak můžete v případě dalšího cenového poklesu na zvolené fixaci i prodělat.
 
Napadá vás otázka, kdo ceny na energetických burzách určuje? České prostředí je pro stanovování suverénních hodnot příliš malým rybníčkem, často tedy kopírujeme vývoj cen na Evropské energetické burze v Lipsku, která je počtem účastníků i objemem obchodů mnohem významnější. Těšit nás však může alespoň skutečnost, že mnohé české společnosti se účastní obchodů jak na českých, tak na německých burzách, a vývoj našich cen opakovaně hodnotí v pozitivním smyslu – tedy že by se německým hodnotám přiblížily i v případě svého přirozeného vývoje.
 
Správný výběr
Kromě toho, zda jsou naše domovy aktuálně zásobovány dodávkami energie (lidově řečeno, zda „jde proud“), zajímá běžného zákazníka především cena za poskytnuté dodávky. Pro její příznivou výši je důležitý nejen výběr vhodného dodavatele, ale také volba správné sazby. Distribuční sazba v případě dodávky energií značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů a její výběr byste rozhodně neměli podcenit. Jak se však v na první pohled nepřehledných kombinacích písmen a čísel zorientovat? Pro rozlišení jednotlivých kategorií existuje unifikované značení, platné pro všechny dodavatele napříč trhem. Nejčastěji se setkáte s následujícími sazbami: 
 
D01d a D02d jsou nejnižší distribuční sazby s jednotarifní strukturou. To znamená, že za odebíranou elektřinu zaplatíte v kteroukoli denní či noční hodinu stejnou cenu. Tyto sazby jsou vhodné zejména pro domácnosti, které elektřinou pouze svítí a užívají běžné spotřebiče.
 
D25d je sazba pro odběratele, kteří mimo jiné využívají pro ohřev teplé vody bojler. Sazba je totiž dvoutarifní a poskytuje zákazníkům levnější proud po dobu osmi hodin denně.
 
D26d je stejně jako všechny následující kategorie sazbou dvoutarifní. Počítá s akumulačním ohřevem vody nebo elektrickým vytápěním objektu. Levnější proud mají odběratelé k dispozici taktéž osm hodin denně.
 
D35d a D45d jsou sazbami určenými pro částečné nebo kompletní vytápění na elektřinu. Na levnější energii dosáhnete po dobu 16, respektive 20 hodin denně.
 
D56d je určená domácnostem s tepelným čerpadlema a umožňuje úsporu na elektřině po dobu 22 hodin za den.
 
D61d nese označení „chalupářská sazba“ – cílovou skupinou jsou odběratelé vyrážející o víkendu na chalupu. Sazba je přizpůsobena specifikům uživatelů, kteří kvůli sekačkám a další zahradní technice potřebují vyšší jističe, a přitom mají nízkou celkovou spotřebu. Chalupářská sazba nabízí levnější elektřinu typicky o víkendech.
 
V případě všech dvoutarifních sazeb platí, že časy nízkého tarifu, kdy spotřeba elektřiny stojí výrazně méně, určuje váš distributor. V praxi se pro zvýhodněné časy vžilo pojmenování „noční proud“, což ale neznamená, že levnější časové rozmezí máte skutečně nastaveno v nočních hodinách.
 
Srovnání ročních cen za elektrickou energii ve dvou různých typech domácností
Parametry výpočtu u 1. typu (sazba D02d): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh/rok.
Parametry výpočtu u 2. typu (sazba D25d): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 6 MWh/rok (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).  
 
Nevýhodná nabídka
Ani odvětví energetiky se v posledních letech nevyhýbá fenomén nepoctivých prodejců. Ti kdysi nabízeli sady hrnců či zázračné přikrývky, dnes svou kariéru posunuli k nabídce dodávek energií. Rozeznat tak u tohoto typu služeb nevýhodnost nabídky, je pro mnohé zákazníky o to obtížnější. S jakými důmyslnými triky a praktikami nejčastěji zvoní u vašich dveří?
 
Oblíbeným krycím manévrem bývá představení se jménem vašeho stávajícího dodavatele v kombinaci se záminkou, že účelem návštěvy je „kontrola“ posledního zaslaného vyúčtování služeb. Před oběma výroky se mějte na pozoru, neboť váš současný dodavatel by s vámi zásadně komunikoval jinou formou než osobní návštěvou. Nebojte se tedy žádat ověření totožnosti dané osoby a budou-li vaše pochybnosti přetrvávat, je na místě i telefonický dotaz na informační lince pro zákazníky u stávajícího dodavatele. A že přišel nezvaný návštěvník zkontrolovat správnost vystavené faktury? Omyl, vaše vyúčtování potřebuje pro získání základních údajů o sazbách a spotřebě, aby vám vzápětí mohl na vlastní kalkulaci dokázat, jak moc se změnou dodavatele „ušetříte“. Ovšem k právě demonstrovaným výhodným číslům už jaksi zapomene dodat, že pro výpočet použil jinou sazbu či nekompletní cenové položky.
 
Odmítáte právě vzniklou cenovou kalkulaci podepsat? Dobře děláte, nicméně počítejte s tím, že prodejce nejspíše přistoupí k výraznější formě nátlaku. Aby váš podpis za každou cenu získal, je připraven tvrdit, že jej potřebuje pro účely svého zaměstnavatele – nejčastěji jako důkaz, že u vás na návštěvě opravdu byl či vás skutečně seznámil s cenovou nabídkou. Z takového nevinného dokumentu se ale později může vyklubat nová smlouva, svůj podpis si proto dobře rozmyslete. ZDROJ https://www.dtest.cz/clanek-5969/srovnani-cen-dodavatelu-elektriny
 

Většina Čechů platí za elektřinu více než Slováci

Nejvíce zaplatili Dánové, Němci a Belgičané. Typická česká rodina, která elektřinou netopí, ani neohřívá vodu, spadá do skupiny domácností s malou spotřebou. Proto z českých zásuvek většinou tryskal proud dražší o 4 eura/MWh než ve Francii, o 35 eur/MWh než na Slovensku a dokonce o 86 eur/MWh než v Nizozemí. Lepší ceny než Slováci a Poláci si užívali jen čeští odběratelé s vysokou spotřebou.

Česká elektřina patří mezi 5 nejdražších v Evropě podle parity kupní síly

Za jedno utracené euro bude žárovka v každé zemi svítit jinak dlouho, protože národní měny mají rozdílnou kupní sílu. Proto se v mezinárodních srovnáních využívá umělé statistické jednotky PPS (Standard kupní síly), která zohledňuje cenové rozdíly mezi vnitrostátními trhy. Za 1 PPS se žárovka rozzáří ve všech 35 zkoumaných zemích na stejný počet hodin.

Srovnání cen elektřiny do 1 minuty 

Platby za elektřinu můžou udělat pořádnou díru do rodinného rozpočtu. Jste si jistí, že za elektřinu neplatíte příliš? Dokud si neuděláte srovnání všech dodavatelů na českém trhu, tak to nezjistíte.

Naštěstí existuje způsob, jak získat srovnání cen elektřiny během 1 minuty. Zadejte svoji roční spotřebu elektřiny do naší online kalkulačky a ihned dostanete nabídky od 43 dodavatelů. Rychle a jednoduše zařídíte i změnu dodavatele – zdarma vám s tím pomůžeme. Neplatíte příliš za elektřinu?

Jak funguje srovnávač cen elektřiny?

Srovnávač cen elektřiny je online kalkulačka, do které vyplníte svoji spotřebu a kraj, kde bydlíte. Okamžitě dostanete nabídky od desítek českých dodavatelů. Vyplnit potřebné údaje zvládně úplně každý. Stačí, když si vezmete k ruce poslední fakturu. Pokud ji nemáte k dispozici, vyplňte do kalkulačky způsob využití elektřiny – díky tomu získáte alespoň přibližné porovnání dodavatelů.

Srovnání dodavatelů elektřiny je zdarma a můžete si ho udělat, kolikrát chcete. Výhodou je, že údaje jsou vždy aktuální, i když dochází ke změnám v cenících dodavatelů.

Kolik ušetřím při změně dodavatele elektřiny?

Většina domácností používá elektřinu pouze ke svícení a napájení spotřebičů, přesto dosahuje jejich roční vyúčtování tisíců korun. Na vině je vysoká cena elektřiny za 1 kWh, a to je právě oblast, kde můžete ušetřit změnou dodavatele. V průměru ušetří naši zákazníci 3325 Kč. Pokud elektřinou i vytápíte, poháníte tepelné čerpadlo nebo nabíjíte elektromobil, může vaše roční úspora dosáhnout ještě mnohem více.

Nejlevnější dodavatel nemusí být nejlepší

Při výběru dodavatele byste měli brát v úvahu nejen nejnižší cenu. Vaše spokojenost se bude odvíjet rovněž od férovosti obchodních podmínek a kvality zákaznického servisu. S výběrem vám pomohou také pozitivní reference. Všechny tyto parametry jsme promítli do hodnocení – tzv. karmy dodavatele – kterou vidíte ve srovnání jako počet hvězdiček. Čím více hvězdiček dodavatel má, tím lépe.

Zdarma pro vás zařídíme změnu dodavatele

Oddalujete změnu dodavatele, protože se děsíte, že to bude složitý a zdlouhavý proces? Nenechte si kvůli tomu ujít možnost výrazné úspory! Změnu dodavatele za vás zařídíme zdarma, vy můžete starosti hodit za hlavu. Na telefonu jsou připraveni operátoři, kteří vás celým procesem provedou. Změnu dodavatele elektřiny tak zvládnete online z pohodlí domova.

Kolik zaplatíme navíc kvůli regulovaným cenám energií a proč?

Mnoho zákazníků se na podzim dočkalo zdražování elektřiny a plynu, teď je čeká ještě zvýšení regulovaných cen těchto komodit od začátku příštího roku. Regulovaná cena elektřiny má pro domácnosti průměrně vzrůst o 3,7 % a plynu o 2,4 %. Proč se musí zdražovat a jak se tento růst projeví u zákazníků

 

Co se zdražuje?
 
Zvyšují se ceny regulované složky elektřiny, kterou hlavně tvoří náklady na distribuci a přenos elektřiny, na podporu obnovitelných zdrojů a na systémové služby, které udržují bilanci soustavy.

Pro představu, jak velkou část celkové ceny regulované složky představují, zobrazují následující dva grafy.

V České republice se příští rok zvýší regulované ceny elektřiny pro domácnosti v průměru o 3,7 %. V jednotlivých regulovaných územích se bude nárůst regulovaných cen mírně odlišovat, jak ukazuje obrázek č. 3.

V případě plynu se zvýší regulovaná částka v průměru o 2,4 %. V jednotlivých distribučních oblastech je větší rozdíl nárůstu cen, než je u elektřiny. Příčinou většího zvýšení regulovaných plateb u Pražské plynárenské je, že se tato společnost nachází v jiném investičním cyklu, obnovují se sítě na území hlavního města. V současné době tato firma vynakládá k výši majetku kolem deseti procent na investice.

Hlavní vliv na zvýšení regulovaných cen mají investice do přenosové soustavy a nárůst cen silové elektřiny, protože ta se používá na krytí ztrát. Významnou položkou jsou náklady na podpůrné služby. Čím více cena elektřiny roste, tím více rostou náklady na krytí ztrát a zvyšují se náklady na podpůrné služby. V příštím roce mají vzrůst povolené náklady na podpůrné služby z 5,4 mld. Kč v roce 2021 na 6,7 mld. Kč. Naopak náklady na podporu (stávajících) obnovitelných zdrojů v roce 2022 mírně klesnou ze 47,6 mld. Kč v roce 2021 na 45,6 mld. Kč v roce 2022. Státní dotace se nezmění, zůstanou 27 mld. Kč. Příčinou snížení nákladů je opět vysoká cena elektřiny, výkupní garantovaná cena nemusí být tolik dorovnávána, jako v případě nízkých cen silové elektřiny. Tato podpora se netýká nových zdrojů OZE, ty musí být podporovány státem, ne spotřebiteli.

Příčinou nárůstu regulovaných ceny plynu v roce 2022 je hlavně předpokládaná výstavba nového přepravního plynovodu na Moravě Moravia Capacity Extension (aktivace cca 5 mld. Kč). Jedná se o dlouhodobě plánovanou investici. Významnou roli při nárůstu regulovaných cen hraje také cena plynu, protože plyn je potřeba na krytí ztrát při přepravě.

Regulované ceny plynu pro velkoodběratele a elektřiny ve vysokém nebo ve velmi vysokém napětí (VVN) nebudou v příštím roce vyšší, v hladině VVN se naopak regulované ceny sníží.

Co to znamená pro domácnosti

Pro účel srovnání dlouhodobě používám standardní ceníky našich největších dominantních dodavatelů (ČEZ a innogy). Jedná se o nejběžnější produkty, které má největší počet zákazníků. V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny rozdíly v regulovaných cenách roku 2021 a 2022, kolik zákazníci v případě běžných spotřeb zaplatí vlivem zvýšení regulovaných cen navíc a jak se změní poměr neregulovaných a regulovaných cen.

Vlivem podzimního zdražování energií došlo na trhu k neobvyklé situaci, dříve základní produkty dominantních dodavatelů patřily k nejdražším na trhu, nyní je situace opačná. Zákazníci ostatních obchodníků budou nejspíš mít vyšší náklady, než které jsou uvedeny v tabulkách. Zvýšením neregulovaných cen se také zvýší podíl neregulované ceny. ZDROJ https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/23210-kolik-zaplatime-navic-kvuli-regulovanym-cenam-energii-a-proc

 

Dodavatel Energie:EGO energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Brodská plynárenská s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:TRAXELL s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ZT energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Czech Energy s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:RIGHT POWER a.s., organizační složka
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:První rodinná a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Gas International s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Pražská energetika, a. s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:EASY POWER s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Zastropování cen plynu - maximální ceny plynu ...více

14.9.2022

EU chce vsadit na čisté energie. Jejich podíl na spotřebě má do 12 let činit 35 procent ...více

22.12.2021

Končí NWT ENERGIE dodavatel plynudodávat plyn do dvou měst. Pro tisíce domácností to znamená násobné zdražení ...více

4.10.2022