Ceny energií srovnání

14. 12. 2021

Ceny energií srovnání

Ceny energií srovnání

Kalkulačka elektřiny - srovnání cen elektřiny online

Leckoho při pohledu na vyúčtování elektřiny napadne, zda by se vyúčtovaná částka nedala snížit. Jednou možností je snížit svou spotřebu, druhou pak poohlédnout se po jiném dodavateli. Této úvaze by měla předcházet detailní analýza vyúčtování, ale rozumíte mu? Víte, z čeho se skládá cena elektřiny?

Z čeho se skládá cena elektřiny v ČR

Částka, kterou musíte dodavatelům elektřiny zaplatit, se totiž zdaleka nerovná ceně za spotřebovanou energii. Tvoří ji totiž i různé další poplatky subjektům, které se na procesu distribuce elektřiny podílejí. Z čeho se tedy konečná cena elektřiny skládá?

Cena elektrické energie se skládá ze dvou hlavních částí – státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou různé poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena silové elektřiny.

Regulovaná část ceny elektrické energie

Určuje ji nezávislá státní instituce – Energetický regulační úřad (ERÚ) – a nelze ji ovlivnit výběrem dodavatele elektřiny. V současné době tvoří tato složka ve vyúčtování domácností mírně nadpoloviční část celkové ceny.

Tato část ceny elektřiny zahrnuje:

 • Poplatek za distribuci
  Ten se může lišit podle toho, od které firmy, resp. ve kterém regionu elektřinu odebíráte. V různých částech ČR totiž působí různí distributoři: PREdistribuce v Praze a Roztokách, EG.D v jižních Čechách a na jižní Moravě a ČEZ Distribuce ve zbylých asi dvou třetinách země. Výše tohoto poplatku se mimo jiné odvíjí od investic do přenosových a distribučních soustav v daném období.
 • Poplatek za rezervovaný příkon
  Jedná se o měsíční poplatek za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervováno v rozvodné síti. To znamená, že čím vyšší jistič máte, tím více energie můžete ze sítě odebrat. Tento poplatek se platí i v případě nulové spotřeby elektrické energie a jeho výše závisí na velikosti vašeho hlavního jističe.
 • Příspěvek na obnovitelné zdroje energie
  Tímto příspěvkem je dotována výkupní cena elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
 • Poplatek za systémové služby
  Tento poplatek slouží k financování provozu České přenosové soustavy (ČEPS).
 • Poplatek operátorovi trhu
  Jedná se o příspěvek na činnost Operátora trhu s elektřinou (OTE), státem vlastněnou akciovou společnost, která řídí každodenní provoz trhů s elektřinou a plynem.

Poslední tři složky se občas označují také souhrnně jako „související služby“.

Neregulovaná část ceny elektřiny

Určuje ji její dodavatel a odběratel ji tedy může změnou tohoto dodavatele ovlivnit.

Neregulovanou cenu elektřiny tvoří dvě položky:

 • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu
  Cena se počítá podle skutečně odebraných MWh.
 • Měsíční fixní poplatek za správu odběrného místa
  Tento poplatek platíte i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebujete.

Při srovnání cen elektřiny pozor na triky dodavatelů elektřiny

Na trhu je dnes poměrně velké množství dodavatelů elektřiny. Jejich nabídky se často výrazně liší, a to jak cenově, tak smluvními podmínkami. Proto je třeba být při sjednávání smlouvy s poskytovatelem elektřiny ostražitý, přečíst si smlouvu pozorně a případné nejasnosti si nechat vysvětlit. Nejlevnější elektřina totiž může být vykoupena nevýhodnými smluvními podmínkami, které mohou ve svých důsledcích znamenat i výrazné prodražení.

Obchodník s elektřinou by vám určitě měl předložit takové smluvní podmínky, které adekvátně reflektují typ odběrného místa, tedy že například umožňují podle potřeby využívat jednotarifovou nebo dvoutarifovou sazbu. Dvoutarifní sazba totiž není určena pro všechny odběratele. Mohou ji využívat například domácnosti, které elektřinou vytápějí nebo ohřívají vodu.

Ujistěte se rovněž, že vaše smlouva se stávajícím dodavatelem není vázaná termínově, tedy že se nejedná o smlouvu na dobu určitou a že vám v případě výpovědi smlouvy nehrozí pokuta. O tom, jak vypovědět smlouvu či jak od smlouvy odstoupit, je proto dobré se informovat ještě před jejím podpisem.

Nabídky dodavatelů elektřiny je proto nutné posuzovat z více hledisek a kromě srovnání cen elektřiny se zaměřit také na:

 • srozumitelnost obchodních podmínek,
 • poskytovaný klientský servis,
 • délku trvání smlouvy,
 • podmínky odstoupení od smlouvy.

Ceny i podmínky se u jednotlivých poskytovatelů mohou relativně často měnit. Porovnání cen elektřiny a podmínek dodavatelů proto provádějte pravidelně – minimálně jednou za rok, když obdržíte vyúčtování.

Díky mnoha kalkulačkám elektřiny, které lze nalézt na internetu, je takové srovnání velmi pohodlné a rychlé. Kalkulačky navíc umějí udělat i poměrně detailní výpočet, zohledňují totiž všechny klíčové parametry, jako je distribuční oblast, velikost bytu, počet osob, které jej obývají, k čemu se elektřina používá ap.

Změny dodavatele jsou i díky takovýmto nástrojům v ČR poměrně časté. Portál Elektřina.cz například uvádí, že v loňském roce změnilo dodavatele elektřiny přes 300 000 domácností.

Kalkulačka elektřiny – jak získat nejlevnější elektřinu

Většina tuzemských domácností kupuje elektrickou energii od společností ČEZ  a E.ON. Na trhu však působí několik desítek dalších dodavatelů, mezi jejichž cenovými nabídkami může být až 20% rozdíl. To může za celý rok znamenat úsporu až několik tisíc Kč. Proč si tedy porovnat ceny prostřednictvím kalkulačky elektřiny?

 • Můžete díky ní výrazně ušetřit.
 • Okamžitě a přehledně vidíte cenové nabídky dalších dodavatelů elektřiny.
 • Máte přehled o smluvních podmínkách jednotlivých dodavatelů.

Srovnání cen elektřiny – tabulka

Průměrné ceny elektřiny vybraných dodavatelů na počátku roku 2021 při distribuční sazbě D02d, hlavním jističi 3x25 A a roční spotřebě 2 500 kWh (Kč/kWh)

Ceny elektřiny 2021 na burze a největší dodavatelé

ERÚ na sklonku loňského roku vydal cenová rozhodnutí, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen elektřiny na další rok. Pro letošek došlo ke snížení regulovaných plateb pro odběratele na hladině nízkého napětí, tedy pro domácnosti. K nárůstu regulované části naopak došlo u vysokého a velmi vysokého napětí. Důvodem této změny byly zejména rostoucí náklady na podporované zdroje energie.

U nízkého napětí došlo k poklesu v průměru o 1,7 %. Velikost změny u konkrétního zákazníka se však odvíjí od distribučního území a charakteru odběru. K největšímu poklesu tak došlo na území ČEZ Distribuce (-2,60 %), zlevnila ale i PREdistribuce (-0,46 %). EG.D naopak cenu mírně navýšila (+0,28 %).

Cena za distribuci však nemusí být vše, leckterý zákazník si třeba i připlatí, pokud bude mít jistotu, že dodávky elektřiny od daného distributora budou stabilní a že v případě výpadku dojde k rychlému obnovení dodávky.

 
Průměrná česká domácnost, která ročně spotřebuje 1,741 kWh v distribuční sazbě D02d, tak má od začátku letošního roku sice vyšší měsíční paušál, ale cena za přepravu elektrické energie se jí snížila, takže celkové distribuční poplatky i s DPH se jí meziročně o několik desítek Kč snížily. Nejméně platí Pražané (jejichž distribuční soustavu provozuje společnost PREdistribuce), následuje většina tuzemské populace (ČEZ Distribuce) a nejdražší jsou jižní okresy (EG.D alias E.ON).
 
PREdistribuce – zlevnění o 146 Kč na 4 775 Kč
ČEZ Distribuce – zlevnění o 130 Kč na 5 085 Kč
EG.D – zlevnění o 46 Kč na 5 333 Kč
Aktuální vývoj ceny elektřiny je však takový, že přestože se průměrná cena za distribuci elektřiny snížila – i v souvislosti s tím, že v důsledku koronavirové krize se o více než 10 % snížily ceny elektřiny na burze –, koncoví zákazníci z toho příliš neprofitují. Obchodníci totiž naopak přistoupili ke zdražení elektřiny. Průměrná cena elektřiny, kterou platí domácnosti, tak byla na počátku letošního roku o 1 až 2 % vyšší než o rok dříve, přičemž výše zdražení závisela na distribučním území. Na území PREdistribuce se tak průměrná cena elektřiny meziročně zvýšila o 1,37 %, na území ČEZ Distribuce o 1,07 % a v oblasti EG.D je elektřina v průměru dražší o 1,99 %.
 
1️⃣ Z čeho se skládá cena elektřiny?
Cena elektřiny se skládá ze dvou hlavních částí – ze státem regulované a neregulované složky. Součástí regulované složky jsou poplatky spojené s provozem elektrické soustavy. Neregulovanou složku tvoří samotná cena elektřiny.
 
2️⃣ Na čem mohu ušetřit?
Právě na neregulované složce, kterou si mohou obchodníci s elektřinou stanovit sami. Na trhu jich dnes působí několik desítek a mezi jejich cenovými nabídkami může být až 20% rozdíl.
 
3️⃣ Na co si dát při změně dodavatele pozor?
Především je třeba si dobře přečíst novou smlouvu. Ujistěte se, že podmínky smlouvy jsou pro vás srozumitelné, že v nich nejsou skryté žádné další poplatky, o nichž jste nebyli předem informováni. Zkontrolujte si také, na jak dlouho se dodavateli k odběru elektřiny zavazujete a jaké jsou podmínky vypovězení smlouvy.

Elektřina

Účty za elektřinu musíme chtě nechtě platit všichni. Můžeme však ovlivnit cenu, kterou zaplatíme. Když budeme mít k dispozici správné informace – srovnání nabídek dodavatelů, tipy jak ušetřit a na co si dát pozor. Tyto informace a také mnoho dalších vám pravidelně přinášíme prostřednictvím článků v této sekci. Využít můžete také kalkulačku, která za vás bezplatně porovná jednotlivé nabídky dodavatelů elektřiny. Více...

Cena elektřiny – z čeho se skládá

Cena, kterou za elektřinu zaplatíte, nezávisí pouze na vašem dodavateli. Platba dodavateli činí zhruba polovinu z konečné částky. Tuto částku tvoří:

 • Platba za silovou elektřinu – tedy za odebranou elektrickou energii
 • Měsíční paušální poplatek za odběrně místo – fixní poplatek, který platíte, i když žádnou elektrickou energii nespotřebujete

V ceně dodavatele je započtena také DPH a daň z elektřiny.

Další složku konečné ceny elektřiny tvoří takzvané. regulační platby. Konkrétní částky každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Zatímco cenu za spotřebovaný proud ovlivnit můžete – třeba změnou dodavatele, s výší regulačních poplatků nehnete.

Regulační složka obsahuje tyto poplatky:

 • Distribuce elektřiny – poplatek regionálnímu distributorovi na údržbu, rozvoj a opravy sítě elektrického vedení. Výše poplatku se odvíjí od objemu odběru.
 • Poplatek za rezervovaný příkon – poplatek za to, že je pro vás (vaše odběrné místo) rezervovaná elektřina. Tento poplatek je fixní a závisí ne velikosti jističe.
 • Příspěvek na obnovitelné zdroje – tímto poplatkem přispíváte na výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, ke kterému se Česko zavázalo po vstupu do Evropské unie.
 • Poplatek Operátora trhu – svůj díl dostává i OTE, státem z části vlastněná instituce zajišťující organizování trhu s elektřinou
 • Poplatek za systémové služby – poplatek, který jde na vrub státem vlastněné společnosti ČEPS, provozovatele celostátní přenosové soustavy

Distribuční sazba elektřiny

Sazbu, přesněji řečeno distribuční sazbu, má přidělené každé odběrné místo. Distribuční sazba elektřiny je určena na základě využití elektrické energie v domácnosti, zjednodušeně řečeno na základě toho, na co všechno elektřinu využíváte – svítíte a používáte elektrické spotřebiče nebo také topíte a ohříváte vodu? Zatímco distribuční sazby určuje Energetický regulační úřad, konkrétní tarif závisí na vašem dodavateli elektrické energie. Správně nastavená distribuční sazba vám může ušetřit nemalé částky.

Distribuční sazby se dělí do dvou základních skupin – jednotarifní a dvoutarifní. V rámci jednotarifní sazby odebíráte elektřinu po celý den za stejné peníze. Pokud máte nastavenou dvoutarifní sazbu, část dne platíte elektřinu podle vysokého tarifu a další část podle nízkého tarifu. Kolik hodin, to záleží na jednotlivých sazbách. K získání dvoutarifních sazeb je potřeba splnit některé podmínky, většinou se jedná u užívání určitého typu spotřebiče. Víc vám napoví následující tabulka.

Distribuční sazba

Využití elektřiny

Nízký tarif (levnější proud)

jednotarifová

za spotřebovaný proud platíte celý den stejnou cenu

 

D01d

Sazba pro domácnosti s malou spotřebou, kde elektřina neslouží k vytápění nebo ohřevu vody

-

D02d

Nejběžnější sazba pro domácnosti se střední spotřebou, kde se častěji využívají elektrické spotřebiče, ale elektřina neslouží k vytápění nebo ohřevu vody

-

dvoutarifová

spotřebovaný proud se platí v rámci dvou tarifů – vysokého (VT) a nízkého (NT)

 

D25d

Sazba pro domácnosti, kde k ohřevu vody slouží akumulační spotřebič – bojler

8 hodin denně

D26d

Sazba pro akumulační ohřev vody nebo vytápění, tedy pro domácnosti s vyšší spotřebou

8 hodin denně

D27d

Sazba pro řidiče elektromobilu, jehož vlastnictví (nebo užívání) musí majitel doložit

8 hodin denně

D35d

Sazba pro domácnosti, kde k vytápěné slouží hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče

16 hodin denně

D45d

Sazba pro domácnosti vytápěné přímotopem

20 hodin denně

D56d

Sazba pro domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem

22 hodin denně

D61d

Sazba vhodná zejména na chaty a chalupy, levnější tarif zde platí o víkendu, pro jeho získání neplatí žádné zvláštní podmínky

pá 12:00 – ne 22:00

Časy spínání jednotlivých sazeb jsou zveřejňovány na internetových stránkách distributorů.

 

Dodavatel Energie:PXE, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Enbezo s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:UCED Prodej s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:PRVNÍ MORAVSKÁ PLYNÁRNÍ s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Corasta s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Nano Energies, a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:ST Energy, s. r. o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Hradecké Plynárny s.r.o
Dodavatel elekřiny:E x
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:LAMA energy a.s.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P
Dodavatel Energie:Lidová energie s.r.o.
Dodavatel elekřiny:E
Dodavatel plynu:P

Dotace na tepelné čerpadlo 2022. Jaké jsou podmínky získání a na kolik Vás to vyjde? Dotace na tepelné čerpadlo 2022 získáte z programů Kotlíková dotace a Nová Zelená úsporám. Čerpání z kotlíkových dotací nově ve výši až 180 000 Kč je nově zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud do této kategorie nespadáte, dotaci můžete čerpat z programu Nová Zelená úsporám, kde můžete získat dotaci až 140 000 Kč. Na dotaci budete mít nárok, pokud vyměňujete své elektrické vytápění na tepelné čerpadlo. Nejnovější zpráva: Podmínky dotací se mění od konce března 2022. ...více

20.9.2022

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití dotačních bonusů je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč. ...více

19.9.2022

Kdo je to dodavatel poslední instance? ...více

5.12.2021